Sklep o uvedbi Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih projektov v občini Logatec za leto 2017 (Logaške novice št. 12/17 (str. 28))