Sklep o uvedbi Javnega poziva za zbiranje predlogov za sofinanciranje strateških športnih prireditev, ki so v javnem interesu v Občini Logatec za leto 2022

Prijavni rok in način pošiljanja prijave: najkasneje do 22. 3. 2022 po elektronski obliki na elektronski naslov: obcina.logatec@logatec.si tako, da dokumente shranite v .pdf format in jih v taki obliki pošljete na omenjeni naslov, pri čemer ni potrebno se izkazati z digitalnim potrdilom. Na zadevo pripišite »Javni poziv – sofinanciranje strateških športnih prireditev v občini Logatec za leto 2022«.

Razpisna dokumentacija