Sklep o uvedbi Javnega poziva za sofinanciranje tradicionalnih projektov, ki so v interesu Občine Logatec za leto 2018 – ponovitev (Logaške novice, št. 3/18 (str.3))