Sklep o uvedbi Javnega poziva za sofinanciranje tradicionalnih projektov, ki so v interesu Obcine Logatec za leto 2017 (Logaške novice št. 12/16 (str. 42))