28. in 29. marca 2014 je v Logatcu in v Ljubljani (SAZU) potekal simpozij o pravniku, sociologu, ekonomistu, politiku in pedagogu dr. Andreju Gosarju. Uvod v simpozij je bila razstava o življenju in delu dr. Andreja Gosarja, ki bo na ogled v NUK-u (preddverje velike čitalnice) do 27. aprila 2014.

Simpozij so pripravili Občina Logatec, SAZU, Knjižnica Logatec, Celjska Mohorjeva družba in Naravoslovnotehniška fakulteta iz Ljubljane. S simpozijem je bilo ponovno vsestransko osvetljeno življenje dr. Andreja Gosarja in njegovo znanstveno ter humanistično delo in vpliv njegovega nauka na današnji čas. Na simpoziju je, s prispevki, sodelovalo 46 raziskovalcev in poznavalcev Gosarjevega dela. Na voljo pa je bila tudi knjižnica povzetkov njihovih prispevkov.

Po zaključenem simpoziju v Logatcu, so se zbrani, predavatelji in obiskovalci, odpravili k spomeniku dr. Andreja Gosarja, kjer je župan položil venec k vznožju spomenika.
Dr. Andrej Gosar se je rodil 30. novembra 1887 v Logatcu. Po gimnaziji je študiral pravo na Dunaju, kjer je diplomiral leta 1915 in doktoriral leta 1916. Leta 1920 je postal poverjenik za socialno skrbstvo pri Deželni vladi za Slovenijo in bil izvoljen za poslanca SLS v Ustavodajno skupščino. Leta 1925 je bil znova izvoljen za narodnega poslanca. Leta 1927 in 1928 je bil minister za socialno politiko, 1929–1931 pa član vrhovnega zakonodajnega sveta pri ministrskem svetu. V drugi polovici tridesetih let je bil član jugoslovanske delegacije v generalni skupščini Društva narodov v Ženevi.

Že med študijem je pričel s pisanjem strokovnih člankov o socialnih in vzgojnih vprašanjih takratnega časa. Od leta1921 je bil med vidnimi publicisti Novega časa in Pravice (1924–28 njen formalni izdajatelj). V tem času je začel tudi izdajati revijo Socialna misel; bil je eden od njenih urednikov. Objavil je več knjig – med njimi: Za krščanski socializem (1923), Socialna ekonomija (1924), Kriza moderne demokracije (1927) in druge. Leta 1933 pa je objavil 1. knjigo svojega najpomembnejšega dela Za nov družabni red, ki ji je leta 1935 sledila še 2. knjiga z enakim naslovom.

Dr. Andrej Gosar je bil eden od utemeljiteljev krščanskega socialnega nauka na Slovenskem. Zadnja leta pred drugo svetovno vojno je bil zaradi sredinske krščanskodemokratične usmerjenosti politično osamljen; svaril je pred avtoritarnim korporativizmom, se zavzemal za samoupravno stanovsko solidaristično krščansko družbo in za avtonomijo Dravske banovine. Aprila 1929 je postal izredni, oktobra 1935 pa redni profesor za ekonomijo in sociologijo na Tehniški fakulteti v Ljubljani; 1936 – 1939 je bil tudi dekan na omenjeni fakulteti. Leta 1941 se ni pridružil OF, ker je zavračal komunizem. Jeseni 1941 je s somišljeniki začel nastopati pod imenom Združeni Slovenci. Leta 1944 je bil interniran v Dachau. Po vojni je do leta 1958 predaval na Tehniški fakulteti v Ljubljani.

Dr. Andreju Gosarju pripada pomembno mesto v slovenski zgodovini v času med obema vojnama. Pridobil si ga je kot politik in javni delavec, kot znanstveni in strokovni pisec, kot sooblikovalec katoliškega gibanja. S simpozijem želimo ponovno predstaviti, če povzamemo besede avtorja knjige o dr. Andreju Gosarju, Tomaža Simčiča »bogato krščansko socialno misel, ki so jo po Krekovi smrti razvijali na Slovenskem Gosar, Kralj ter drugi in je bila po revoluciji zapisana izbrisu iz zgodovinskega spomina.«

Organizacijski odbor za pripravo simpozija

Portreti sobotnega dela simpozija, fotografije so delo Primoža Sarka
Posnetki prispevkov na simpoziju
Posnetek otvoritve razstave o dr. Andreju Gosarju v NUK-u

Foto: Andrej Mihevc, Maja Gregorič
{phocagallery view=category|categoryid=257}