Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Na podstraneh tega zavihka bodo objavljena vabila na občinske seje, zapisniki sej in video posnetki sej, in sicer zborno za vsako sejo posebej.