OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 630
Ime enote:  Rovte pri Logatcu – Domačija Rovte 2

OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, hiša, mlin, toplar
Tekstualni opis enote: V breg potisnjena, iz kamna zidana nadstropna hiša s stavbno zasnovo iz 17. stol. je bila 1809 predelana. Prečna obokana veža deli bivalni del hiše od gospodarskega. Ohranjen je bogat hišni inventar. Iz kamna zidan mlin in toplar z zidanimi stebri.
Datacija enote: 17. stol., prva četrtina 19. stol., 1809, prva polovica 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROVTE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Rovte 2. Domačija leži južno od jedra vasi, ob potoku Rovtarica.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika  spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Domačije Rovte 2 za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 20/2007-964
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 7.3.2007 – 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375