Potok pod Žibršami,  levi pritok Logaščice, s spremljajočimi mokrotnimi površinami.

Vir: Zavod za varstvo narave RS: http://www.zrsvn.si/sl/ 17. 4. 2013