Namen operacije je spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe.
Izbrani kandidati bodo v obdobju petih mesecev, ko bodo zaposleni na RRA LUR, na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali te ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih.
 
Kandidati morajo biti prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje in imeti stalno bivališče v Ljubljanski urbani regiji.

Rok prijave na javni poziv je 24. maj 2013.

Javna predstavitev poziva bo v torek, 21. maja 2013 ob 13.00 uri (v Tehnološkem parku Ljubljana, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana).

Več na povezavi.