Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. RAZPISUJE prosto delovno mesto direktorja ali direktorice Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o..

Rok za vlaganje prijav je dvajset (20) dni od dneva zadnje objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, v Logaških novicah ter na spletnih straneh Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. in Občine Logatec.

Priložena so navodila in predloga za izpolnjevanje življenjepisa, ki naj bo predloženo pisni prijavi.

PDF dokument: RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO DIREKTORJA/DIREKTORICE