Razpisana sredstva za programe in projekte za leto 2023 so razdeljena.
 
Upravičencem voščimo obilo uspeha pri izvedbi svojih projektov in programov.

Občina Logatec

SEZNAM razdeljenih sredstev 2023