Razpisana sredstva za programe in projekte za leto 2021 so razdeljena.

Upravičencem voščimo obilo uspeha pri izvedbi svojih projektov in programov.

Občina Logatec

SEZNAM razdeljenih sredstev 2021