Občina Logatec je z včerajšnjim dnem (16. 12. 2015) pridobila novo športno površino in sicer fitnes park na prostem.

Na pobudo in izražene želje o postavitvi fitnes parka na prostem je občina pristopila k iskanju primerne lokacije, kjer je hkrati tudi lastnica zemljišča. Ob zaključku projekta izgradnje čistilne naprave se je kazala možnost izrabe prostora v neposredni bližini športnega igrišča OŠ 8 talcev. Na podlagi izdelane idejne zasnove je izbrani izvajalec gradbeno-obrtniških del (Tigrad, d.o.o.) pričel z deli konec novembra.

Na izbrani lokaciji so postavljene tri vadbene naprave dobavitelja Imex Trade, d.o.o., za različne mišične skupine (roke, noge) in ena StreetWorkout naprava, ki omogoča različne gibe. Ob upoštevanju klimatskih razmer je bila izbrana oprema v inox izvedbi. Vse naprave so opremljene z nalepko z navodili za uporabo. Podlaga pod vadbenimi elementi je tartan oz. reciklirana guma. Območje je urejeno z zasaditvijo drevnine in postavljena je spremljajoča urbana oprema (klopi, koš za smeti).

Skupna vrednost investicije fitnes parka na prostem (vadbene naprave, gradbeno-obrtniška dela, zasaditev, urbana oprema) je nekaj manj kot 30.000,00 €.

Občinska uprava