Spoštovani,

obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Logatec na svoji 6. redni seji dne, 9. novembra 2023,sprejel Predlog proračuna občine Logatec za leto 2024 v I. obravnavi.

Predlagani proračun Občine Logatec za leto 2024 je tako vsem zainteresiranim na vpogled na spletni strani Občine Logatec v času od 10.11.2023 do 25.11.2023.

Vsi zainteresirani lahko posredujejo svoje pisne predloge in pripombe županu Občine Logatec do 25.11.2023.

 

                                                                                              Berto Menard
                                                                                                     župan

Predlog Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2024, I. obravnava: predlog proračuna