Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Občina Logatec

Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice tudi za Občino Logatec

Občina Logatec je bila dne 20. 5. 2021 obveščena, da je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odobrila evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Občina Logatec«. Za 839 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Logatec v okviru Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 350 tisoč evrov. Nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna bo skoraj 62 tisoč evrov.

V okviru projekta bo Občina Logatec dogradila javni kanalizacijski sistem v aglomeraciji Logatec na območjih Jamnica-Dolenji Logatec in Gorenji Logatec. V sklopu projekta bo zgrajenih 2.192, 08 metrov novega kanalizacijskega omrežja in 4 črpališča. Z realizacijo investicije se bo na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje priključilo dodatnih 285 prebivalcev, s čimer se bo stopnja priključenosti povečala na 98,64 odstotkov. Naložba bo omogočila zmanjšanje izpuščanja škodljivih snovi v vodo.