Izgradnja vodovodnega sistema Vrh Svetih Treh Kraljev – Vodovod Lavrovec

Občina Logatec je, dne 14. 9. 2022 prejela odločbo Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje projekta izgradnja vodovodnega sistema Vrh Svetih Treh Kraljev – Vodovod Lavrovec v višini 223.112,93 EUR. Evropska sredstva sofinanciranja so odobrena iz Mehanizma za okrevanje in odpornost za ukrep: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sistema, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«.

Investicija v izgradnjo vodovodnega sistema Vrh Svetih Treh Kraljev – Vodovod Lavrovec, ki se je pričela izvajati že v letu 2021, zaključila pa se bo v mesecu oktobru letošnjega leta zajema izgradnjo infrastrukture za vodooskrbo v dolžini 1.620 m. V sklopu izvedbe investicije se je opremila obstoječa vrtina, zgradil vodohran ter opremilo črpalni jašek na vodovodnem sistemu Vrh Svetih Treh Kraljev. Vrednost celotne investicije znaša 508.754,82 EUR brez DDV.

Cilj investicije je zagotovitev varne oskrbe s pitno vodo 47 prebivalcem naselja Lavrovec. Z izvedbo investicije se bo v občini Logatec izboljšala javna oskrba s pitno vodo, zmanjšale vodne izgube ter med drugim tudi zagotovila energetska varčnost saj naj bi povprečna poraba električne energije znašala pod 0,5 kWh/m3 vode.