Vloga za izdajo soglasja za prodajo zunaj prodajaln (Vse zadeve povezane z Gregorjevim in rednimi mesečnimi sejmi vodi Komunalno podjetje Logatec, in sicer Marijana Kunc (01/750 81 18).)
Tržni red