Od 17. 6. 2019 do 2. 7. 2019 bosta javno razgrnjena Pobuda Občine Logatec, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev in Elaborata lokacijske preveritve za prizidavo zdravstvenega doma Logatec, ki ga je izdelalo podjetje API ARHITEKTI, d.o.o., Barjanska cesta 62, Ljubljana, pod številko projekta API-796/1259, maj 2019.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure ter na spletu.
Datoteteke za objavo:

Javno naznanilo

Elaborat

Pobuda

Stališče do pripomb in predlogov

Status: Sklep sprejet na 7.redni seji Občinskega sveta Občine Logatec. Objava v Logaških novicah št. 9/2019.