Šolske počitnice so se zaključile, otroci pa se vračajo v šolske klopi in na ceste. Občinsko redarstvo in Varnostni sosvet Občine Logatec pozivata starše, da jih pripravijo za varno udeležbo v prometu, voznike pa, da v prvih šolskih dneh vozijo posebej previdno in počasi. 

Aktivnosti občinskega redarstva za zagotavljanje varnosti otrok na poti v šolo in iz nje sicer potekajo že nekaj časa, več pa jih bo zlasti v prvih šolskih dneh, ko bo občinski redar med 1. in 9. septembrom bolj prisoten v okolici šol in vrtcev, po varnih poteh pa bo spremljal tudi prvošolčke.

Občinsko redarstvo in Varnostni sosvet Občine Logatec