V teh dneh je zapadlo veliko snega, ki je izredno težak in pod težo česar se lahko poškododujejo tudi objekti, predvsem strehe.

Civilna zaščita Občine Logatec zato poziva poverjenike Civilne zaščite, ki so po sistemu zaščite in reševanja v občini predsedniki Krajevnih skupnosti, naj v svojih okoliših pregledajo, če so kakšne stare stavbe, ki bi se pod težo snega lahko podrle in so v njih ostareli ljudje, ki si sami ne morejo pomagati.

Glede na to, da bodo danes in jutri padavine v obliki dežja ali mokrega snega, bo ta teža na strehah še večja.

Dobro bi bilo, da se take objekte odkrije iz snega oz. pravočasno spravi s strehe.

Vsakršno opažanje, sugestije in ukrepe sporočite gasilskim enotam v vašem okolišu.

Lep pozdrav,

Pripravil:
Damjan BARUT,
Višji svetovalec

Poveljnik Gasilske zveze Logatec    
Anton ARTAČ 
      
Poveljnik Civilne zaščite Logatec
Boštjan RUPNIK

Župan
Berto MENARD