– Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem lista A, 2015 (Logaške novice, št. 1-2/16 (str. 48))