Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Logatec (v nadaljevanju: komisija) je na svoji 8. redni seji, ki je potekala, dne 9.3.2020, uvedla postopek za predlaganje

članov sveta območne izpostave JSKD, območna izpostava Logatec.

Predloge v skladu z drugim odstavkom 27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) samoupravne skupnosti oblikujejo na podlagi poziva kulturnim društvom, zvezam kulturnih društev ter posameznikom s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v posamezni samoupravni lokalni skupnosti.

Predlog mora vsebovati imena in priimke kandidatov, njihove naslove, starost, izobrazbo in kratek opis dosedanje dejavnosti, ki upravičuje kandidaturo.

Komisija vas obvešča in vabi k predložitvi predlogov. Pisne predloge sprejemamo do vključno 22.3.2020, in sicer na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec ali v elektronski obliki na naslov obcina.logatec@logatec.si.

 

Poziv (word   |   pdf

 

S spoštovanjem!

Boris Hodnik l.r.
predsednik KMVVI