PRIPRAVA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2022

 link

 

Spoštovane občanke in spoštovani občani,

vabim vas k sodelovanju pri pripravi občinskega participativnega proračuna za leto 2022.

KAJ PARTICIPATIVNI PRORAČUN SPLOH JE?

Participativni proračun je sistem razpolaganja z delom proračunskega denarja, tako da pri odločanju o porabi tega denarja sodelujejo tudi občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanje z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem. Na takšen način lahko tudi vi izrazite želje in poveste katere investicije v naši skupnosti najbolj potrebujemo. S svojim predlogom tako lahko vsak posameznik prispeva k boljši kakovosti življenja v kraju.

Od leta 2018, ko smo prvič poskusno izvedli del proračuna kot participativni del, smo prejeli že veliko predlogov. Izvedljive predloge, ki so bili v skladu z merili za izbor in so bili tudi izbrani, smo izvedli, ostale podane predloge, pa smo ustrezno zabeležili in jih bomo vključili v naslednje proračune.

PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA LETO 2022

Za leto 2022 ponovno predlagam 50.000 EUR sredstev, ki bodo namenjena participativnemu delu proračuna, ki ga boste, s svojimi idejami in predlogi, določili vi, spoštovani občani. Vse predloge bo z vidika izvedljivosti (dovoljenja, soglasja, skladnost s prostorskim načrtom…) najprej pregledala občinska uprava. Nato pa bo pripravila seznam možnih projektov, ki bodo uvrščeni v občinski proračun za leto 2022. O predlogih boste glasovali občani.

Predlogi občanov naj izpolnjujejo naslednje pogoje:

  1. Je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti,
  2. Je takšen, da je izvedba v pristojnosti Občine Logatec,
  3. Je namenjen splošni javni uporabi,
  4. Ni že uvrščen v proračun Občine Logatec oz. načrt razvojnih programov,
  5. V zadnjih 5 letih ni bil sofinanciran s strani Občine Logatec,
  6. Je finančno ovrednoten do 10.000 EUR z vključenim DDV,
  7. Je umeščen v enega od območij občine Logatec,
  8. Je izvedljiv v proračunskem obdobju 2022.

Sodeluje lahko vsak občan ali občanka s stalnim ali začasnim bivališčem v občini Logatec, ki je dopolnil/-a 15 let.

KJE ODDAM SVOJ PREDLOG?

Občani lahko predloge oddate preko spletne aplikacije na naslovu https://logatec.yrpri.org/group/13134 ali preko povezave na spletni strani Občine Logatec (gumb ‘Oddaj predlog’), na pripravljenem obrazcu, dobite pa ga lahko tudi na recepciji Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50A.

Svoje predloge lahko oddate do 16.9.2022.

 

link

 

PREGLED PREDLOGOV?

Vse oddane predloge projektov pregleda komisija, ki preveri, ali so izvedljivi, skladni z zakonodajo in izpolnjujejo zahtevane kriterije. Predlogi, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo uvrščeni v nadaljnji postopek izbire. O sami končni izbiri projektov, ki bodo izpolnjevali pogoje, boste ponovno odločali občani sami.

GLASOVANJE?

Glasovanje za izbrane predloge bo potekalo med 21.9.2022 in 30.9.2022 v isti aplikaciji na naslovu https://logatec.yrpri.org/group/13134 ki bo dosegljiva tudi preko povezav iz spletne strani Občine Logatec. Predlogi (prvih pet), ki bodo prejeli največ všečkov, bo župan uvrstil v proračun.

Z vašimi predlogi bomo obogatili naš prostor in pripomogli k boljši in lepši občini Logatec.