Z načrtovanimi aktivnostmi bomo policisti Policijske postaje Logatec tudi ob začetku letošnjega šolskega leta 2013/2014, skupaj s člani ZŠAM in SPV Občine Logatec, skrbeli za varnost otrok na poti v in iz šole. 
Tako bomo:  
• v okolici šol izvajali poostrene nadzore, pri čemer bo glavni cilj umirjanje prometa (nadzor hitrosti), še posebej v času prihoda učencev v šolo in odhoda domov,
• preverjali uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi bodo starši pripeljali otroke v šolo,
• pozorni na varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost prvošolcev in drugošolcev z rumenimi ruticami in z odsevnimi telesi ob zmanjšani vidljivosti, brezhibnost koles, koles s  pomožnim motorjem in koles z motorjem, 

• opravljali poostrene nadzore tehnične brezhibnosti vozil, s katerimi se bodo učenci prevažali v šolo in iz šole domov, in ob tem dosledno ukrepali,

• ob prihodu otrok v šolo s kolesom kontrolirali obvezno uporabo zaščitne čelade,
Poleg tega za večjo varnost otrok priporočamo naslednje:
Staršem:
– da te in prihodnje dni več časa namenite prometno varnostni vzgoji svojih otrok. Zelo pomembno je, da neposredno v prometu preverite, kaj vaši otroci na šolski poti znajo in zmorejo,
– da pri prevozu otroke dosledno zavarujete z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažate zavarovane v ustreznih sedežih.
Voznikom:
– da so v prometu še posebej pozorni na otroke in njihovo nepredvidljivost in da temu prilagodijo tudi način svoje vožnje.
Več nasvetov za varnost vaših otrok v prometu lahko najdete na spletni strani policije.
Vam in vašim otrokom želimo srečno v prometnem vsakdanu. 
Policijska postaja Logatec