Prva okrogla miza s tujim veleposlanikom v Logatcu – Organizacija Regionalni dialog je skupaj z Občino Logatec v prostorih Upravnega centra Logatec gostila veleposlanika ZDA v Sloveniji Nj. ekscelenco Josepha A. Mussomelija – Zanimive teme pripeljale do poglobljene razprave o Sloveniji in ameriški vsesplošni vpetosti v svetovna dogajanja

1. del obiska
{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/Ameriski veleposlanik Mussomeli v Logatcu 1. dell.flv{/flvremote}

2. del obiska
{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/Ameriski veleposlanik Mussomeli v Logatcu 2. del.flv{/flvremote}

Navadno so srečanja z diplomatskimi predstavniki pri nas vezana na izbran in ožji krog  posameznikov in so največkrat organizirana v katerem izmed večjih slovenskih mest. S srečanji, ki jih bo Regionalni dialog (RD – slovenska neodvisna, nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje na področju človekovih pravic) organiziral v sodelovanju z Občino Logatec na logaških tleh, pa se namerava postaviti most med uglednimi predstavniki drugih držav pri nas, lokalno skupnostjo ter širšo javnostjo.

Organizacija RD je bila ustanovljena konec leta 2008. Trenutno implementira program financiran s strani Evropske komisije na področju človekovih pravic v najštevilčnejši srednjeazijski državi Uzbekistan, kjer je uspešna prisotnost mednarodnih nevladnih organizacij redka. RD ima sedež na Kalcah pri Logatcu in podružnico v uzbeški prestolnici Taškent. Z željo po povezovanju razmišljanj in spodbujanju široke razprave med tujimi uglednimi gosti ter tistimi, ki želijo aktivno sodelovati pri razpravi, ki osvetljuje in analizira trenutno družbeno politično dogajanje pri nas in v svetu, so pristopili k projektu: Pogovori o Sloveniji in za Slovenijo. Gre namreč za sklop okroglih miz, katerih namen je pritegniti in vzpodbuditi vse družbene skupine in posameznike, da odprto in brez zadržkov predstavijo svoja videnja o pomembnih svetovnih temah, ki bodo tako ali drugače vplivale in usmerjale nastop Slovenije v mednarodnem prostoru. Kot pravijo organizatorji srečanj: »…verjamemo, da bodo Pogovori o Sloveniji in za Slovenijo odprli nov in zanimiv prostor na področju zunanje politike, z namenom, da se tudi  razmišljanja o mednarodni politiki približajo državljanom in njihovi viziji o vlogi Slovenije v svetu.«

Prvo srečanje v aprilu, kjer so se pogovori usmerili v ugotavljanje ogroženosti Slovenije v mednarodnem okolju in ameriški pogled na varnost v  naši regiji, je potekalo v sproščenem vzdušju skupaj z ameriškim veleposlanikom v Sloveniji Josephom A. Mussomelijem. Zbrane v dvorani Upravnega centra Logatec je najprej pozdravil župan Občine Logatec Berto Menard. V svojem pozdravnem nagovoru je svoje razmišljanje usmeril  v obeleževanje 20. obletnice  samostojnosti države ter na pogumen korak, za katerega se je odločil slovenski narod. Ni skrival veselja nad dejstvom, da so se prav v tem, za Slovence jubilejnem letu, s pomočjo tega dogodka na široko odprla tudi vrata Občine Logatec: »Vesel sem, da se je težišče dogajanja povezanega z velikimi svetovnimi temami in eminentnimi  tujimi sogovorniki premaknilo iz slovenske prestolnice bolj proti Notranjski in Krasu. Menim, da so tovrstna srečanja, tudi ali  predvsem na lokalnem nivoju,  pomembna vez med tistimi, ki v naš prostor vstopajo kot politiki, gospodarstveniki, kulturniki ter tistimi, ki v tem prostoru živimo in ga na nek način oblikujemo.«

Organizacijo tovrstnih srečanj je pozdravil tudi ameriški veleposlanik Mussomeli, ki je s svojim delom pri nas začel šele v lanskem letu. Kljub kratki dobi njegovega službovanja pri nas, je dodobra predstavil svoja videnja Slovenije. Po njegovi oceni gre za lepo deželo, polno prijaznih in izobraženih ljudi, ki so v dobi dvajsetih let dosegli velik korak nasproti demokraciji. Prehod iz komunizma v kapitalizem ter v demokratično državo je bil po njegovem mnenju izpeljan brez velikih pretresov in žrtev, saj se Sloveniji ni bilo treba, v tolikšni meri, spopasti s težkimi situacijami, v katerih so se po razpadu nekdanje Jugoslavije znašle ostale države na Balkanu. Po njegovih besedah je bila Slovenija iz tega vidika ena izmed srečnejših držav. Na vprašanje, kako vidi Slovenijo in njen napredek, je odgovoril: «Zdi se mi, da Slovenci sami od sebe enostavno pričakujete preveč.« Temu je dodal, da je, čeprav je od osamosvojitve minilo že dvajset let, Slovenija v tem času dosegla izjemno veliko in da od nas nihče ne bi mogel pričakovati več. Nekaj težav, ki se kažejo danes, npr. pokojninska reforma, pa so po njegovem mnenju posledica dejstva, da je bil za nas prehod iz enega sistema v drugega dokaj lahek in neboleč. V tistem prehodnem obdobju se niso izvedle neke drastične spremembe, ki bi vplivale na posameznika in družbo. Danes, toliko let kasneje in v času, ko je izginil naboj »revolucije«, je kakršnokoli spremembo, ki bo vplivala na narod, doseči veliko težje in z večjimi napori.

Poleg številnih vprašanj, ki so bila povezana z vključenostjo Amerike, tako v gospodarskem, političnem ter vojaškem smislu, v številna krizna žarišča po svetu, so bila zagotovo najbolj zanimiva tista, ki so se nanašala na reševanje problemov na domačih tleh. Eno izmed vprašanj udeležencev okrogle mize se je nanašalo prav na območje Logatca, in sicer na problem povezan z iskanjem novih investitorjev v podjetje KLI, Logatec. Čeprav je Mussomeli že gostil poslovneže in morebitne investitorje iz svoje domovine, je povedal, da ima Slovenija za potencialne vlagatelje dva obraza. Prvi je tisti, ki te pritegne, drugi pa pokaže številne temne plati in pomanjkljivosti, s katerimi se srečajo morebitni vlagatelji. Te se kažejo predvsem pri postopkih, povezanih s pridobivanjem ustreznih dokumentov, nerazločnih meja med pristojnostmi posameznih državnih organov in nenazadnje tudi posameznih ostankih iz časov socializma. Ti se kažejo tudi v veliki zaščiti zaposlenih in nezmožnosti odpuščanja posameznih skupin delavcev. Vse to so po njegovem mnenju razlogi, ki potencialne investitorje odvrnejo od vlaganja pri nas ter imajo za rezultat investiranje v države v naši neposredni bližini – Češka, Slovaška, itd. Kljub tem razmišljanjem je vodilnim možem v Občini Logatec obljubil, da bo v prihodnje potencialne ameriške investitorje usmeril tudi na logaška tla.

Romana Hribar
Občinska uprava

Foto: Valter Leban 041 800 243

{phocagallery view=category|categoryid=107}