Občina Logatec, skladno z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPoIS-D, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13) objavlja Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Logatec v času referendumske kampanje za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (OdZV-1G).

Pogoji.

Zapisnik o žrebu za pridobitev plakatnih mest v občini Logatec, 1. 7. 2021