Podpisana medobčinska pogodba o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta Centra za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa – Župan Mestne občine Koper, Boris Popovič gostil šestnajst županov pristopnic k projektu v Pretorski palači v Kopru – Začetek projekta odvisen od kohezijskih sredstev Evropske unije

Z bučnim aplavzom so župani šestnajstih občin pozdravili podpis Medobčinske pogodbe o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta Centra za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (CERO NIK). Naj spomnimo, da so v začetku leta 2011 k projektu pristopile občine: Borovnica, Cerknica, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Ilirska Bistrica, Izola, Log-Dragomer, Loška dolina, Piran, Postojna, Sežana, Vrhnika in Logatec (od sodelovanja je odstopila Občina Bloke). Večina slovenskih občin se namreč spopada z zapiranjem odlagališč odpadkov, tudi logaška, ter ceno odlaganja le-teh. V iskanju nove in sprejemljive rešitve so se župani omenjenih občin odločili pristopiti k izjemno zahtevnemu projektu, ki je močno povezal občine celotne »regije«. Kot so danes ob podpisu pogodbe v Pretorski palači v Kopru ugotavljali koordinator projekta CERO NIK Gašpar G. Mišič, župan Mestne občine Koper Boris Popovič ter župan Občine Logatec Berto Menard, bi se posamezne občine same težko spopadle s problemom reševanja smeti. Občine lahko na tem področju nastopijo le skupaj, solidarno in v povezovanju druga z drugo. Kot je v svojem nagovoru povedal župan Kopra, bi lahko rekli, da je prišlo pri projektu do neke vrste »regionalizacije«. Z izgradnjo CERO NIK bodo občine uredile celotno regijsko infrastrukturo, da bo ravnanje z odpadki gospodarno in predvsem nadzorovano, kot je ob podpisu pogodbe poudaril logaški župan. Glavni namen investicije pa je tudi uvesti tehnična merila za zmanjšanje količin proizvedenih odpadkov ter postavitev učinkovitega sistema za ravnanje z odpadki v posameznih lokalnih skupnostih.

Sama pogodba podpisnice zavezuje, da bodo sodelovale pri pripravi in izvedbi projekta izgradnje CERO NIK, ki vključuje postopke od idejne zasnove do predaje zgrajenih objektov. Projekt obsega tehnološke sklope od mehansko biološke obdelave odpadkov do sortirnice mešanih komunalnih odpadkov. Kot je bilo že večkrat omenjeno, Center za ravnanje z odpadki v Logatcu ne bo omogočal odlaganja ostanka predelanih mešanih komunalnih odpadkov. Za odlaganje le-teh se bo v okviru priprave vloge za kohezijska sredstva sklenilo pogodbo z enim od odlagališč pri nas, ki bo obratovalo tudi po letu 2015.

Za izgradnjo objektov – CERO NIK je bila prvotno predvidena lokacija za počivališčem Lom I., ob avtocesti Ljubljana – Postojna.  »Na Ministrstvu za okolje in prostor so po temeljitem pregledu lokacijo na Lomu opredelili za postopkovno dolgotrajno«, je zbranim županom v Kopru pojasnil Menard. Projekt bi zaradi določenih živalskih in rastlinskih vrst na območju, ki spada v Naturo 2000, morali posredovati v presojo v Bruselj, to pa bi pomenilo, da bi se projekt časovno preveč odmaknil. Občine tako ne bi mogle priti do finančnih sredstev s strani Evropske unije. Logaški župan je podpisnicam pogodbe potrdil, da projekt ostaja v Logatcu ter da so zanj predvidene tri lokacije. Gre za zemljišča v logaških industrijsko-obrtnih conah, ki so deloma ali v celoti v lasti Občine. Prostorski ureditveni načrti Občine na teh območjih predvidevajo gradnjo tovrstnih objektov.

Pozitivno je podpis pogodbe označil tudi vodja sektorja za kohezijsko politiko in investicije na okoljskem ministrstvu Blaž Mozetič, ki je pozdravil sodelovanje občin pri tako velikem projektu. »Čestitam vam za podpis pogodbe, sam pa se najbolj veselim odprtja tega centra, saj bodo takrat pozabljene vse težave, ki so projekt spremljale.«

Projekt težak okoli 42.500.000,00 EUR, natančna višina investicije bo opredeljena po izdelavi projektne dokumentacije, bo zaživel, v kolikor bodo zanj odobrena sredstva Kohezijskega sklada. Na Ministrstvu za okolje in prostor do oktobra pričakujejo vlogo, ki jo bodo morale občine pripraviti v izjemno kratkem času. Če povzamemo besede koordinatorja projekta CERO NIK, Gašperja G. Mišiča, je čas za galop.

Romana Hribar
višji svetovalec za odnose z javnostmi

{phocagallery view=category|categoryid=122}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/CERO NIK KOPER podpis junij 2011.flv{/flvremote}