Podelitev Februarskih priznanj, ki je bila izvedena v torek, 7. februarja 2017, je bila že 28. po vrsti, saj Občina Logatec, vsako leto na osrednji prireditvi ob kulturnem prazniku podeli priznanja za izjemne dosežke ali za življenjsko delo na področju kulture – tako torej že od leta 1989.

Letošnja osrednja prireditev na predvečer kulturnega praznika je bila v znamenju dveh nagrajenk za izjemne dosežke na področju kulture, Špele Zupan Delux in Vesne Stražišar, ter Janeza Podjeda, ki je iz rok župana Berta Menarda prejel laskavo Februarsko priznanje za življenjsko delo na področju kulture za leto 2016. Nagrajence druži ljubezen do vseh vrst umetnosti, izjemna življenjska energija in zavedanje, da se bo njihova kulturna zgodba pisala še naprej.

Dogodek so kulturno obarvali člani Okteta Pa kol’kr tol’k, s prav posebnim glasbenim nastopom pa je obiskovalce prireditve navdušil Vlado Kreslin. V koncertnem večeru z naslovom POJEZIJE je svojo glasbo prepletal s poezijo ter zgodbami iz svojega pestrega glasbenega življenja.

Foto: Miran Antončič

 

Februarsko priznanje za življenjsko delo na področju kulture – Janez Podjed

Janez Podjed, rojen leta 1944 na Golniku, se je leta 1967, ob prihodu v Logatec, vključil v dramsko skupino, ki jo je vodil sokrajan Marcel Štefančič. Kmalu zatem se je pridružil tudi Mešanemu pevskemu zboru v okviru Društva mladih glasbenikov, ki ga je vodil Zdravko Novak. Na Osnovni šoli 8 talcev Logatec, kjer je služboval kot športni učitelj, pa je s svojim intuzijazmom in aktivnostmi veliko prispeval pri organizaciji številnih kulturnih prireditev, za katere je pisal scenarije in jih tudi režiral. Na otroke in mladostnike je na ta način prenašal zavedanje o pomembnosti slovenske besede ter jim privzgajal odnos do kulture in kulturne dediščine.

Prireditve in proslave, ki jih je organiziral oziroma pomagal soorganizirati Janez Podjed so Logatčanom dobro znane. Naj naštejemo le nekaj teh:

– ob odprtju Osnovne šole v Rovtah je pripravil slovesnost, ki je bila njegovo avtorsko delo,
– njegovo delo je tudi prireditev ob odprtju Športne dvorane in športnega igrišča v Logatcu, kjer je uspešno združil elemente kulture in športa,
– napisal in režiral je odmevno etnološko igro Na kmečkem podu, ki je v starejših zbudila spomin na pretekle čase, v mlajši pa je prebudila zavest o pomembnosti kulturne dediščine v današnjem času,
– kot član Logaškega okteta, kjer je prepeval devet let, je bil vezni člen pri pripravi prireditve ob 40 letnici okteta, saj je za jubilej napisal scenarij, ga režiral ter na prireditvi tudi nastopil,
– tudi sprevodi in prireditve ob novem letu niso minili brez njega. Odigral je številne vloge, sprevodi dedka Mraza pa so otrokom polepšali praznične dni.,
– je med ustanovitelji učiteljskega okteta Pa kol’k’r tol’k’, kjer prepeva že devetnajsto leto, v igri Med furmani, s katero je Oktet nastopal širom po Sloveniji, pa je odigral vidno vlogo.

Skoraj nemogoče bi bilo našteti vse prireditve in dogodke na področju kulture na katerih je v obdobju zadnjih petdesetih let sodeloval Janez Podjed in s tem v logaški kulturi pustil opazno in pomembno sled.

Zato gre Janezu Podjedu, na predlog Okteta Pa kol’k’r tol’k’, Februarsko priznanje za življenjsko delo na področju kulture.

{mp4remote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/Janez Podjed_x264.mp4{/mp4remote}

 

Februarsko priznanje za izjemne dosežke na področju kulture za leto 2016 – Vesna Stražišar

Vesna Stražišar je bila rojena leta 1949 v Mariboru, kjer je obiskovala osnovno in srednjo šolo, kasneje pa je s študijem nadaljevala v Ljubljani in pridobila poklic diplomirani inženir kemijske tehnologije. Skupaj z možem sta se pred štiridesetimi leti odločilam, da njun dom postane prav Logatec.

Čeprav je želja po likovnem ustvarjanju in udejstvovanju v Vesni Stražišar tlela že nekaj časa, se je šele po upokojitvi lahko aktivneje posvetila oblikovanju keramike, mozaika, risanju in slikanju, pa tudi recitiranju in nastopanju. V Logatcu njeno vključenost v kulturno ustvarjanje zaznamo že v času uspešnega delovanja Društva prijateljev otrok in mladine, saj je vodila številne delavnice od oblikovanja gline do izdelave adventnih venčkov. Z ustanovitvijo Društva Univerza za tretje življenjesko obdobje Logatec, jeseni leta 2012, je svoje delo nadaljevala z generacijo starejših. Prevzela je mentorstvo študijske skupine Keramika in mozaik, ki ju vodi še dandanes. Rezultat delovanja so bile številne razstave:
– spomladi leta 2015 je s svojo skupino pripravila odmevno razstavo V svetu pravljic, ki so jo v Stekleni dvorani obiskovali tako odrasli kot tudi šolski in vrtčevski oroci, saj so se v okviru razstave obiskovalcem predstavile znane pravljične osebe. Z razstavo Prepletanja so se v novembru istega leta znova predstavili udeleženci skupine Keramika in mozaik.,
– temastka razstava Kokošnjak marca 2016, je bila razstava študijske skupine Keramika in mozaik kjer so postavili na ogled izdelke, katerih namen je bil ohranjati tradicijo ob spomladanskem prazniku velike noči,
– Galerija Hiša sonca pa je v začetku leta 2016 gostila tudi njeno samostojno razstavo z naslovom Krokiji.

Naštete razstave zagotovo niso njen edini prispevek na področju kulture. Vesna Stražišar je vodila delavnico Punčke za Unicef, delavnico oblikovanja voščilnic in šivanja igrač tako za društvo kot tudi za učitelje na logaški osnovni šoli. Njeno ustvarjanje je mogoče zaznati tudi na likovnem področju, saj je tudi tu sodelovala na številnih razstavah. Je članica študijskega programa Literarna kavarna, sodelovala pa je tudi kot recitatorka na Prešernovih proslavah za občane Logatca ter člane Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje. Gre za osebo, ki je naredila veliko za populacijo starejših v naši občini, kar dokazuje tudi porast udeležencev v študijskem krožku Keramika in mozaik.

Zato gre Vesni Stražišar, na predlog Upravnega odbora Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec , Februarsko priznanje za izjemne dosežke na področju kulture.

{mp4remote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/Vesna Strazisar_x264.mp4{/mp4remote}

 

Februarsko priznanje za izjemne dosežke na področju kulture za leto 2016 – Špela Delux

Špela Zupan Delux, rojena leta 1979, je po poklicu profesorica razrednega pouka. Po večletni zaposlitvi na osnovni šoli Tabor, kjer je bila zaposlena kot učiteljica razrednega pouka, se je odločila za samostojno pot povezano z različnimi dejavnostmi , med katerimi pa še posebej iztopa njeno udejstvovanje na področju gledališkega ustvarjanja.

Špela Zupan Delux predstavlja eno glavnih gonilnih sil gledališke dejavnosti v občini Logatec. Vse od leta 2008 do danes, je na Osnovni šoli Tabor Logatec kot somentorica in članica Kulturnega društva Tabor vodila starejšo gledališko skupino s katero je dosegla izjemne uspehe. Že leta 2013 so člani gledališke skupine na festivalu Gledališke sanje posegli po prvem državnem priznanju. Še istega leta so prejeli še eno državno priznanje, in sicer na Srečanju otroških gledališč, ki ga je pripravil Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Njihovo zavzetost pri gledališkem ustvarjanju so ponovno zaznali na Festivalu Gledališke sanje v lanskem letu, kjer so ponovno prejeli državno priznanje.

Njeno delovanje na področju gledališke dejavnosti je dobro poznano tudi vsem, ki spremljajo aktivnosti in delo Kulturnega društva Novi oder. Je njegova dolgoletna članica za potrebe društva se je uveljavila kot scenaristka, režiserka in tudi igralka. V okviru društva že vrsto let izvaja gledališke delavnice za logaške otroke tako v okviru izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Logatec kot tudi v okviru prireditev vezanih na vsakoletni Gregorjev sejem v Logatcu.

V zadnjem obddobju ustvarjanja se lahko pohvali z dvema izjemnima gledališkima predstavama, ki sta nedvomno prispevali k dvigu ugleda kulture in gledališke dejavnosti v občini Logatec. To sta predstavi Jaz sem Laura ter Sori, odraščam. Obe gledališki predstavi sta ugledali luč sveta v letu 2016, prva v okviru Kulturnega društva Novi oder druga v izvedbi gledališčnikov Osnovne šole Tabor. Gledališka predstava Sori, odraščam je bila izjemno dobro sprejeta tudi izven meja naše občin, saj so zanjo ustvarjalci prejeli državno priznanje.

Zato gre Špeli Zupan Delux, na predlog Bojane Levinger, Februarsko priznanje za izjemne dosežke na področju kulture.

{mp4remote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/Spela Zupan Deluxe_x264.mp4{/mp4remote}