V prostorskem informacijskem sistemu občine (PISO) je dodana nova vsebina podatkov in sicer Demografski statistični podatki. Pod ta tematski sklop najdemo vsebine o:
– številu prebivalcev v občini;
– povprečni starosti prebivalcev v občini;
– indeksu staranja prebivalcev;
– podatek o gostoti prebivalcev.

Kot zanimivost smo pogledali podatke o povprečni starosti prebivalcev v treh večjih naseljih v občini, podatki so zanimivi:

 

 

 

 

 

 

 

 

povprečna starost prebivalcev Rovte = 37,5
povprečna starost prebivalcev Hotedršice = 37,6
povprečna starost prebivalcev Logatca = 39,0
povprečna starost prebivalcev v občini Logatec = 38,4
povprečna starost prebivalcev v Sloveniji = 41,7

Vir podatkov je Kartografska aplikacija statističnih podatkov e-razsežnosti (KASPER), ki jo je Statistični urad Republike Slovenije (SURS) razvil skupaj z Geodetskim inštitutom Slovenije.

Za vpogled do podatkov lahko dostopate preko javnega dostopa brez prijave in sicer:
PISO >> tematski sklop: Druge državne vsebine > Demografki podatki

Občinska uprava