Lipovec pri domačiji Kisovec na Petkovcu

Vir: Zavod za varstvo narave RS: http://www.zrsvn.si/sl/ 17. 4. 2013