Občina Logatec je v projektu LAS s CILjem z naslovom “Dobimo se na tržnici – skupno trženje lokalnih produktov Cerkno-Idrija-Logatec” izpolnila svoj cilj in pridobila 5 ličnih zaprtih stojnic, ki od 28. 11. 2017 že stojijo na prostoru Logaške lokalne tržnice. Stojnice so oblikovane na predlog aktualnih razstavljalcev in upravljalca tržnice in bodo zagotavljale več udobja za razstavljalce ter lepši izgled tega dela središča mesta.

Občina Logatec skupaj z Občino Idrija in Občino Cerkno sodeluje v projektu LAS s CILjem z naslovom »Dobimo se na tržnici – skupno trženje lokalnih produktov Cerkno-Idrija-Logatec«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

V letu 2017 je Občina Logatec izpolnila vse zadane cilje in za piko na i na koncu pridobila tudi 5 ličnih zaprtih stojnic, ki od 28. 11. 2017 že stojijo na prostoru Logaške lokalne tržnice. Stojnice so oblikovane na predlog aktualnih razstavljalcev in upravljalca tržnice in bodo zagotavljale več udobja za razstavljalce ter lepši izgled tega dela središča mesta. Po novem letu bodo dobile še nekaj dodatkov.

Cilj projekta »Dobimo se na tržnici – skupno trženje lokalnih produktov Cerkno-Idrija-Logatec« je povezovanje lokalnih ponudnikov, motiviranje in animiranje novih ponudnikov, stalna bogatitev in nadgradnja lokalne ponudbe, izobraževanje in mentorska podpora obstoječim in novim ponudnikom, izobraževanje potrošnikov, skupno trženje in promocija lokalnih tržnic in lokalne ponudbe, zagotovitev ustrezne opreme tržnic v Cerknem, Idriji in Logatcu.

Celotna vrednost projekta na območju vseh treh občin v letu 2017 znaša 31.934,71 EUR. Projekt izvajamo v okviru Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj za ta projekt za leto 2017 povrnilo 20.940,79 EUR upravičenih stroškov.

foto in besedilo: 
Renata Gutnik
Višji svetovalec II