Na novo obnovljena stavba, kjer je imela nekoč svoje prostore Okrajna sodnija, od lanske jeseni nudi domovanje oddelku Tičnica Vrtca Kurirček Logatec. Čeprav je Občina Logatec kot ustanoviteljica poskušala nuditi vse pogoje za izvajanje dejavnosti javnega vzgojno-varstvenega zavoda, pa v tistem trenutku ni  mogla zagotoviti zunanjega igrišča, kjer bi se otroci lahko nemoteno igrali. Najboljša rešitev, ki jo je vzgojiteljicam v tistem času lahko ponudila, je bila obisk igrišča na OŠ Tabor. Po letu dni dogovarjanj in iskanja ustreznega prostora za ureditev igrišča ob vrtcu, naj bi se ta začel graditi še v letošnjem letu.

Novo igrišče bo zraslo v neposredni bližini vrtca, tako da bodo imele otroci in vzgojiteljice poleg Tičnice, po kateri je enota dobila tudi svoje ime, za dejavnosti na prostem zagotovljen ustrezen prostor. Dela na parceli v velikosti cca 500 m² se naj bi začela še v letošnjem letu, če le ne bo težav s pridobivanjem ustrezne dokumentacije za gradnjo in izbiro izvajalca, ki se ga bo izbralo na podlagi javnega naročila. Kot je povedal župan Janez Nagode, je investicija vredna cca 150.000 EUR, sredstva pa so zagotovljena v veljavnem proračunu.

V jesenskem času leta 2008 se je logaška občina, tako kot številne ostale občine v okolici Ljubljane, soočala s problematiko sprejema otrok v vrtec.  Na preveliko zasedenost tedanjih vrtčevskih enot je vplivalo tudi dejstvo, da je letno število rojstev iz 113, v letu 2003, naraslo na 177, v letu 2007. Občina Logatec, ki si je želela in se trudila v čim krajšem možnem času zagotoviti varstvo vsem otrokom, je nastalo situacijo reševala z začasnimi oddelki na različnih krajih v Logatcu in Rovtah ter z obnovo »stare sodnije, v Gornjem Logatcu. Tako imenovana stara sodnija je imela že v preteklosti pomembno vlogo pri svojih prebivalcih, saj jim je zagotavljala določeno varnost, pa tudi veljavo kraja. In tako tudi danes zgradba ohranja vidno vlogo znotraj občine, saj nudi »drugi dom« otrokom, ki obiskujejo vrtec Tičnica, enega izmed petih oddelkov vrtca Kurirček Logatec.  Z odprtjem omenjene enote v septembru 2009, se je povečala možnost vključitve otrok v vrtec in tako mnogim staršem rešila pomembno vprašanje – varstvo njihovih otrok. Občina Logatec je kot ustanoviteljica zavoda poskrbela, da je bila zgradba obnovljena na podlagi standardov predpisanih z zakonodajo, tako da imajo otroci na voljo velike igralnice, telovadnico ter druge nujne prostore za izvajanje otroškega varstva. Letos je vrtec v oddelku Tičnica obiskovalo 135 otrok, ki so bili razdeljeni v 9 oddelkov, v jeseni pa se jim bo pridružilo še 24 malih nadebudnežev. Za starše otrok, ki so podali vlogo za njihovo vključitev v Vrtec Kurirček v Logatcu, pa je zagotovo razveseljiva novica ta, da bodo vanj sprejeti vsi, ter da se bodo tudi otroci v enoti Tičnica ob lepem vremenu lahko igrali in nabirali nove izkušnje na lastnem otroškem igrišču.

Romana Hribar, občinska uprava