Župan Berto Menard je v prisotnosti predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milana Brgleza, državne sekretarke na Ministrstvu RS za okolje in prostor Lidije Stebrnak, sodelavcev in občinskih svetnikov ter številnega občinstva v sredo, 11. Novembra 2015, slovesno odprl novo čistilno napravo v Logatcu.

Membranska čistilna naprava, ki je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih vod, odpadnih vod male obrti in delno tudi industrijskih odpadnih vod v občini, je pomembna pridobitev za občino. Župan je kot vzorno označil sodelovanje med občinami, vključenimi v projekt Čista Ljubljanica, katerega del je čistilna naprava, nadzornimi inženirji in državo. Po njegovih besedah je bilo prav to ključno zagotovilo za uspešnost projekta, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Nova čistilna naprava Logatec, katere zmogljivost je 14.900 populacijskih enot, pomembno pa je, da ima naprava še 30-odstotno rezervo, naj bi med drugim zagotovila tako povečanje kakovosti življenja prebivalcev kot tudi ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti.

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez, sicer Logatčan, je v nagovoru izrazil veselje, da je država v tem primeru odigrala tisto vlogo, ki jo je morala, in s tem pripomogla k izboljšanju kakovosti življenja, ki je, kot je dejal, trajnostni razvojni cilj v vsej Evropski uniji.

Državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Lidija Stebrnak je podrobneje orisala potek projekta Čista Ljubljanica 1. sklop, ki se končuje, in prav tako izrazila zadovoljstvo nad sodelovanjem vseh deležnikov v projektu.

Kulturno noto pa so z glasbo, plesom in igro množično obiskanemu dogodku pridali učenci logaške glasbene šole in osnovne šole 8 talcev. Novo čistilno napravo je blagoslovil župnik Janez Kompare, ki je zaposlene v novem objektu med drugim pozval k razumevanju, dobroti in medsebojni pomoči.

Blanka Markovič Kocen

Foto: Blaž Korenč