Ljubljana, 18. julij 2013 –  Ljubljanski potniški promet (LPP) 1. avgusta na vseh linijah v  medkrajevnem potniškem prometu kot plačilno sredstvo uvaja Enotno mestno kartico Urbana, ki bo potnikom na medkrajevnih linijah omogočala brezplačno prestopanje v roku 90 minut in neomejeno število potovanj v mreži linij medkrajevnega potniškega prometa LPP. Obstoječe kartice na medkrajevnem potniškem prometu bo potrebno zamenjati najkasneje do 31. julija 2013. Možnost plačila z gotovino na medkrajevnih linijah LPP ostaja. Ob uvedbi novosti cene vozovnic ostajajo nespremenjene. Z Urbano bo možno tudi plačevanje ostalih storitev vključenih v sistem Enotne mestne kartice Urbana. 
S 1. avgustom LPP na medkrajevnih linijah v občinah Vrhnika, Borovnica, Logatec, Videm/Dobrepolje, Ivančna Gorica, in sicer na vseh napajalnih linijah znotraj občin in glavnih linijah do Ljubljane ter na liniji Ljubljana – letališče Brnik, uvaja nov plačilni sistem. Brezkontaktna kartica Urbana bo potnikom po novem omogočala brezplačno prestopanje v roku 90 minut na medkrajevnih linijah, z doplačilom 1,20 EUR iz dobroimetja na kartici ali z nakupom mesečne vozovnice za mestni potniški promet pa tudi na mestnih linijah. Obstoječe plačilne kartice morajo potniki na medkrajevnih linijah zamenjati za brezkontaktno kartico Urbana do 31. julija, saj plačevanje prevozov z obstoječo kartico po tem datumu ne bo več mogoče. Potniki bodo po 1. avgustu prevoz plačevali z Urbano ali z gotovino po veljavnem ceniku medkrajevnega potniškega prometa. Zaradi spremembe plačilnega sistema in zaradi lažjega prestopanja v roku 90 minut med medkrajevnimi linijami se bodo uskladili tudi nekateri vozni redi teh linij, linija Padež – Zavrh – Pokojišče – Borovnica pa se bo uskladila z voznimi redi Slovenskih železnic.
Potniki terminsko, zeleno kartico Urbana, na katero lahko naložijo mesečno vozovnico, uredijo v  Potniškem centru LPP na Bavarskem dvoru v Ljubljani, na Avtobusni postaji Ljubljana in v Turistični agenciji PAV na Cankarjevem trgu 4 na Vrhniki. Po zamenjavi kartice bodo potniki nakupe mesečnih vozovnic lahko opravili tako na zgoraj naštetih prodajnih mestih kot tudi v Turistični agenciji Naklo Logatec (Notranjska cesta 14), v Študentskem servisu na Kolodvorski cesti 3 v Grosupljem in v Študentskem servisu v Ivančni Gorici (Sokolska ulica 12). Zamenjava kartice je brezplačna. 
Za ureditev kartice Urbana potniki predložijo obstoječe plačilno sredstvo in osebni dokument na Potniškem centru LPP, nato pa se na novo kartico prenese stanje dobroimetja ali protivrednost kuponov s stare kartice na novo. Nakup mesečne linijske vozovnice bo predvidoma od konca avgusta možen tudi na vseh Urbanomatih v Mestni občini Ljubljana. Cene terminskih vozovnic kljub spremembi plačilnega sistema ostajajo nespremenjene. Potniki v medkrajevnem prometu lahko na terminsko, zeleno kartico Urbana naložijo tudi mesečno vozovnico za mestni potniški promet ali dobroimetje v višini do 50 EUR, s katerim lahko plačujejo storitve vključene v sistem Enotne mestne kartice Urbana (plačevanje parkiranja na parkiriščih v upravljanju Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice ter plačevanje voženj z grajsko vzpenjačo) ali pa kartico uporabijo kot vrednostno kartico Urbana. Omenjena kartica lahko potnikom služi tudi kot članska izkaznica Mestne knjižnice Ljubljana. 
Vrednostne kartice Urbana, rumene barve, lahko potniki iz občin Vrhnika, Borovnica, Logatec, Videm/Dobrepolje, Ivančna Gorica in na liniji Ljubljana – Letališče Brnik kupijo že danes in polnijo na več kot 200 obstoječih prodajnih mestih LPP: na Urbanomatih, v večjih centrih Mercatorja in Spara, izbranih bencinskih servisih Petrola, kioskih in trafikah Tobačne 3Dva in Dela prodaja. Tudi z dobroimetjem na vrednostni, rumeni kartici Urbana, lahko potniki v medkrajevnem prometu plačujejo vse storitve podjetij povezanih v sistem Enotne mestne kartice Urbana ali jo uporabijo za člansko izkaznico Mestne knjižnice Ljubljana. 

Kuponske vozovnice
Od 1. septembra dalje bodo v medkrajevnem potniškem prometu v veljavi nove količinske vozovnice, ki bodo vsebovale največ 10 voženj, katere bo potrebno porabiti v enem mesecu. Za nakup desetih voženj bo zagotovljeno 5% popusta. Te vozovnice bodo nadomestile sedanje kuponske, ki jih potniki lahko od 1.9.2013 do 1.1.2014 prenesejo na Urbano in uporabijo v mesecu dni, ali pa protivrednost kuponov kot dobroimetje prenesejo na Urbano že pred 1.9.2013.
Validacija za imetnike terminskih kartic Urbana, ki se vozijo iz navedenih občin v Ljubljano, bo potekala tako, da bo potnik prislonil kartico Urbana na validator in jo validiral, ime kartice, ki se bo izpisalo na zaslonu, pa bo: »linijska«. Pri vrednostni kartici Urbana in gotovinskem plačilu bo potnik pred validacijo  vozniku napovedal svoje izstopno postajališče, le tega bo nato voznik na potnikovo željo ustrezno izbral v svojem računalniku, nato pa se bo potnik lahko validiral s kartico Urbana.
Tudi v medkrajevnem prometu za nakup šolske mesečne vozovnice veljajo pravila nakupa subvencionirane vozovnice, kar pomeni, da se dijaki in študentje oglasijo najprej pri izbranem prevozniku medkrajevnega prometa in uredijo vozovnico za medkrajevni promet, nato pa s potrdilom o izdani vozovnici za medkrajevni potniški promet obiščejo Potniški center LPP ali Avtobusno postajo Ljubljana, kjer si lahko dodatno uredijo še mesečno šolsko Urbano za mestni potniški promet. V primeru, da je LPP izbrani medkrajevni prevoznik, se dijaki in študentje oglasijo samo na Potniškem centru LPP, Slovenska 56, na Avtobusni postaji Ljubljana ali v turistični agenciji PAV na Vrhniki, kjer lahko uredijo vse hkrati. 
Za vse tiste dijake in študente, ki Urbano že imajo (samo za mestni potniški promet), velja, da tako kot vsako leto, pošljejo izpolnjeno »Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice« na podjetje LPP, Celovška 160, 1000 Ljubljana in jo nato – če je vloga izpolnjena v celoti ustrezno – po preteku štirih dni na Urbanomatu podaljšajo za prihodnje šolsko leto 2013/2014. Letos bo podaljševanje šolskih vozovnic za novo šolsko leto 2013/14 potekalo od 20. avgusta dalje.