Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. 844-18/2022-13 – DGZR z dne 12. 8. 2022, se izvaja zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi suše v letu 2022 tudi v občini Logatec.

Oškodovanci lahko škodo prijavite tako, da izpolnite predpisani Obrazec 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, ki je dostopen spodaj, ali pa ga dvignete na sedežu Občine (na recepciji Upravnega centra, Tržaška 50a).

Izpolnjen obrazec 2 lahko do vključno 23. septembra 2022 pošljete po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec, osebno oddate v sprejemno pisarno Občine v času uradnih ur ali pa pošljete v digitalni obliki (.pdf format) na naslov obcina.logatec@logatec.si

Obrazec mora biti podpisan in obvezno vsebovati naslednje podatke:

  • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
  • Davčna številka nosilca
  • Naslov nosilca
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 31. 5. 2022, ni upravičen do državne pomoči.
  • GERK – številka GERK-a
  • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
  • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.

Poleg vseh zahtevanih podatkov na Obrazcu 2, pripišite tudi vašo telefonsko številko.

SKLEP

ŠIFRANT KMETIJSKIH KULTUR

OBRAZEC