Gorenji Logatec zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča

Jačka in Mandrge zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča

Volčji hrib / Tičnica zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča

Plešiče zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča

Rovte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča