V občini Logatec se vse enote sistema zaščite, reševanja in pomoči, neprestano pripravljamo, usposabljamo in opremljamo za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Zadnji dve leti izredno pospešeno in tako bo tudi v bodoče, saj nas nič ne sme presenetiti. Ne enote, še manj pa občane.

Vsa ta znanja in iznajdljivost kadrov bomo preizkusili na občinski štabno-operativni vaji, ki bo v petek 3. junija 2016 v popoldanskih urah. Začetek vaje, s prvim klicem v sili, bo ob 12.00 s simulacijo rušilnega potresa na OŠ Tabor in se nadaljuje glede na situacije, ki jih je skupina za izvedbo vaje predvidela, so pa tako za javnost kot za enote, nenapovedane in se bodo razvijale glede na možni realni potek nesreče. Načeloma, pa se bo dogajanje odvijalo na teritoriju KS Tabor in KS Naklo. Zaključek vaje bo ob 18.00, ko bo tudi kadrovsko-tehnični zbor vseh udeležencev, vozil in opreme na parkirišču Grajskega parka Vitez Logatec.

V zvezi s tem vas opozarjamo, da bo po mestnem delu Logatca in tudi drugod, pogosto slišat sirene intervencijskih vozil. Veliko bo tudi uniformiranih oseb na terenu.

Večina dogajanja ne bo vidna za javnost, bo pa kadrovsko-tehnični zbor priložnost videti vse enote na enem mestu. V realnem času, pa bodo slike, informacije ter tudi video posnetki dosegljivi tako na občinski spletni strani (www.logatec.si ) ter na družabnem omrežju Facebook in sicer na strani občinske Civilne zaščite (CZ Logatec: www.facebook.com/logaska.cz).

Za dodatne informacije lahko kontaktirate na: 01/7590-626 oz. GSM: 031/751-880 ali cz.logatec@logatec.si .

Lep pozdrav,

Damjan BARUT
Nam. poveljnika CZ Logatec