Župan občine Logatec, Berto Menard, vabi na srečanje z občani, kjer bodo predstavniki občinske uprave predstavili postopek odmere komunalnega prispevka za območja Jačka, Mandrge in Gorenji Logatec ter Plesišče, Volčji hrib in Rovte.

Vse zainteresirane vabimo v Veliko dvorano Narodnega doma, Prešernova 27,  Logatec, vsakokrat ob 18. uri,

datum   krajevna skupnost  predstavitev območja 
torek, 11. 10. 2011 KS Naklo JAČKA, MANDRGE
sreda, 2. 11. 2011  KS Naklo  PLESIŠČE

v dvorano KS Tabor,  Tržaška cesta 152, Logatec, vsakokrat ob 18. uri,

datum   krajevna skupnost  predstavitev območja 
sreda, 12. 10. 2011  KS Tabor GORENJI LOGATEC
četrtek, 13. 10. 2011  KS Tabor VOLČJI HRIB

ter v dvorano KS Rovte, Rovte 100, Rovte, ob 18. uri.

datum  krajevna skupnost predstavitev območja

 četrtek, 3. 11. 2011 

KS Rovte  ROVTE *

 * predstavljena bo tudi investicija izgradnje kanalizacijskega omrežja.

Občina je v preteklih letih že zgradila komunalno opremo ali pa se gradnja le te načrtuje v tekočem oziroma prihodnjem letu. S tem se izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, v skladu z zakonodajo pa je to podlaga, da občina odmeri komunalni prispevek. Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da je komunalni prispevek plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti.

Srečanje z občani bo namenjeno seznanitvi in predstavitvi postopka izdaje odločb po uradni dolžnosti ter način odmere komunalnega prispevka. Predstavljene bodo še dolžnosti občine in občanov v postopku odmere komunalnega prispevka.

Za potrebe postopka odmere komunalnega prispevka je občinska uprava pridobila podatke iz  državnih uradnih evidenc in sicer s strani Vrhovnega sodišča RS je vpogledala v Elektronsko zemljiško knjigo za podatke o lastništvu. Podatki s strani Geodetske uprave RS in njihov Register nepremičnin pa je služil za pridobitev podatkov o neto tlorisni površini objekta, površini zemljišča, namembnosti stavbe in podatki o stavbi. Na podlagi teh podatkov ter v skladu z odloki, so pripravljeni izračun komunalnega prispevka, ki bodo zavezancem posredovani po predstavitvah.