Številka: 013-15/2020-54

Datum: 19. april 2021

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

 

obveščam o

nadaljevanju 15. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo

v četrtek, 22. aprila 2021, ob 18. uri,

v jedilnici Osnovne šole 8 talcev Logatec, Notranjska cesta 3, Logatec.

Za sejo predlagam obravnavo preostalih točk dnevnega reda – sprejetega na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 15. aprila 2021:

 

Stališče odbora za družbene dejavnosti

Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališče Statutarno pravne komisije

 

  

13. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v
enoti urejanja prostora z oznako ZI-45 v občini Logatec – ID: 2127

Priloge

Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, spec.arh.urb., univ.dipl.inž.arh., Občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

14. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev in preoblikovanje obsega stavbnega
zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako VR-31 v občini Logatec – ID: 1659

Priloge

Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, spec.arh.urb., univ.dipl.inž.arh, Občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

15. Odgovor na svetniško vprašanje g. Zorana Mojškerca – Grajska cesta
TOČKA JE BILA OBRAVNAVANA na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 15. aprila 2021

Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Miha Primec, višji svetovalec III
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

16. Vloga občana: Izgradnja nadomestne knjižnice

TOČKA JE BILA OBRAVNAVANA na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 15. aprila 2021
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Miha Primec, višji svetovalec III
MDT: Komisija za vloge in pritožbe občanov

17. Nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Trate v letu 2019 – končno poročilo
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalec: Špela Tomić, članica Nadzornega odbora Občine Logatec

18. Nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Hotedršica v letu 2019 – končno poročilo
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalec: Špela Tomić, članica Nadzornega odbora Občine Logatec

19. Nadzor nad občinskim financiranjem Glasbene šole Logatec za leto 2019 – končno poročilo
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalec: Jurij Švajncer, predsednik Nadzornega odbora Občine Logatec

20. Oskrba s pitno vodo v občini Logatec – končno poročilo
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalec: prof. dr. Anton Gosar, član Nadzornega odbora Občine Logatec

21. Nadzor nad združljivostjo funkcij direktorja Komunalnega podjetja Logatec, d. o. o., s funkcijo
člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Marjetica Koper, d. o. o. – končno poročilo
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalec: Špela Tomić, članica Nadzornega odbora Občine Logatec

22. Imenovanje delovne skupine za reševanje prostorske problematike OŠ Tabor Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Andrej Vrhunc, direktor

23. Odgovori na svetniška vprašanja

 

Poročilo oizvrševanju sklepov sprejetih na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na nadaljevanju 14. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 5. izredni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 4. izredni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

 

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
novinarji.