Ob praznovanju občinskega praznika so se v Logatcu in okolici zvrstile številne kulturno, športne prireditve. Med njimi najbolj pomembna, slavnostna seja Občinskega sveta Občine Logatec, je bila na večer praznika, 20. septembra, v Narodnem domu v Logatcu. 
Slavnostni govornik župan Berto Menard se je v svojem govoru dotaknil življenja ljudi, pomembnih investicij Občine Logatec, načrtov za prihodnost ter vsem občanom čestital za praznik.
Nato je podelil najvišja občinska priznanja. Ta so prejeli:
Plaketo Občine Logatec
Marinka Cempre Turk
Pisalo se je leto 1973, ko je v gasilske vrste prvič stopila Marinka Cempre Turk. Sistematično je začela delati z mladino ter skrbela za njihovo izobraževanje in vzgojo. Na gasilskem področju se je vse od začetka izobraževala tudi sama ter leta 1978 opravila tečaj za nižjo gasilsko častnico, leta 2007 pa je dosegla čin visoke gasilske častnice druge stopnje. Vse od leta 1993, ko je postala predsednica Gasilske zveze Logatec, si je prizadevala zagotavljati organiziranost, strokovno usposobljenost in usklajen razvoj gasilskih društev v občini Logatec. Istega leta je bila izvoljena tudi za podpredsednico Gasilske zveze Slovenije. To funkcijo je opravljala deset let, med tem ko je logaškim gasilcem uspešno poveljevala skoraj dvajset let.
Skoraj od samega začetka v okviru gasilstva deluje tudi kot sodnica gasilskih in gasilsko – športnih disciplin, in sicer na vseh nivojih: od občinskih do mednarodnih. Kot sodnica je aktivno sodelovala tudi na gasilski olimpijadi v Varaždinu leta 2005 ter Ostravi leta 2009. V vseh letih operativnega dela se je udeležila številnih intervencij in pod njenim vodstvom so logaški gasilci pomagali gasiti požar ladje Atlantic Star v izolski ladjedelnici, požare v naravi na območju Krasa ter pomagali  odpravljati posledice neurji širom po Sloveniji. Zaradi njene zavzetosti in resnega pristopa se je vloga članic – gasilk v gasilski organizaciji močno povečala. Na njeno pobudo Prostovoljno gasilsko društvo Laze – Jakovica vsako leto izvede meddruštveno tekmovanje in srečanje gasilk.
Zato se Marinki Cempre Turk na predlog Prostovoljnega gasilskega društva Vrh Sv. Treh Kraljev, Prostovoljnega  gasilskega društva Laze – Jakovica, Prostovoljnega gasilskega društva Medvedje Brdo ter Prostovoljnega gasilskega društva Hotedršica ter na podlagi odločitve Občinskega sveta Občine Logatec podeli Spominsko plaketo z znakom za dolgoletno, prizadevno ter požrtvovalno delo na področju prostovoljnega gasilstva v občini Logatec, na državnem in mednarodnem nivoju, kar je pripomoglo k prepoznavnosti občine Logatec izven občinskih meja.
Plaketo Občine Logatec
Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Že več kot tri desetletja Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec povezuje obrtnike in male podjetnike. Iz prostovoljnega društva je prek obrtnega združenja prerasla v sedanjo obliko – obrtno-podjetniško zbornico. Skozi čas se je vloga zbornice spreminjala. Od sprva promocijskih dejanj, ki so bila usmerjena v potrjevanje in uveljavljanje obrti kot trdne gospodarske dejavnosti, se je kasneje usmerila k uveljavljanju dialoške funkcije nasproti zakonodajnim in izvršilnim organom oblasti in organom lokalne skupnosti. V njej so vzklile tudi prve zamisli o logaških obrtnih conah, ki so se uresničile po osamosvojitvi Slovenije.
Zbornica združuje štiristo članov, ki opravljajo obrtno ali obrti podobno dejavnost. Zagotavlja kakovosten servis manjšim poslovnim subjektom, ki si sami  ne morejo zagotavljati vse strokovne podpore, ki jo pri svojem poslovanju potrebujejo. Zbornica je tako v oporo predvsem obrtnikom in podjetnikom, ki delajo in poslujejo sami ter potrebujejo osnovne informacije in iščejo odgovore na premnoga vprašanja in zahteve, ki jih prednje kot podjetnike postavlja država. Z izobraževanjem in promocijskimi dogodki svojim članom dopolnjuje potrebno znanje ter vedenje in jih spodbujajo h kakovostnemu, zanesljivemu delu ter razvoju.
Zato se Območni-obrtno podjetniški zbornici Logatec na predlog župana Občine Logatec Berta Menarda ter na podlagi odločitve Občinskega sveta Občine Logatec podeli Spominsko plaketo z znakom za dolgoletno strokovno delovanje in združevanje samostojnih obrtnikov v občini Logatec. 
Plaketo Občine Logatec
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Logatec
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Logatec se je ustanovilo leta 2001 iz takratnega Občinskega odbora zveze veteranov za Slovenijo. Je domoljubna, samostojna, nestrankarska in nevladna organizacija, ki so jo ustanovili aktivni udeleženci vojne za samostojno Slovenijo. Članstvo v združenju izhaja iz vojaških teritorialnih enot občine Logatec, ki so v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo leta 1991 na področju logaške občine izvajale obrambne aktivnosti proti takratni sovražni Jugoslovanski ljudski armadi. 
Enote Teritorialne obrambe Logatec so na teritoriju občine izvedle tri bojne akcije, in sicer so zaustavile prodor oklepnega bataljona iz smeri Vrhnike proti Logatcu na Cesarskem vrhu, sestrelile helikopter Jugoslovanske narodne armade na preletu naših enot na področju Laz ter s položajev na Tolstem vrhu izvedle obstreljevanje radarskih položajev agresorja na Ljubljanskem vrhu. V času osamosvajanja je Teritorialna obramba Logatec izgubila dva pripadnika, več je bilo ranjenih. Namen in cilji Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Logatec, ki povezuje 370 članov, so predvsem: ohranjanje in krepitev domoljubja, svobodoljubnosti, veteranske pripadnosti in socialne pravičnosti, ohranjanje spomina na izvajanje obrambnih aktivnosti in še bi lahko naštevali. Člani omenjenega združenje so bili tudi pobudniki in glavni nosilci za vzpostavitev in izgradnjo Veteranskega centra Slovenije v Logatcu, današnjega Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje enota Logatec.
Na podlagi odločitve Občinskega sveta Občine Logatec se zato Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo na predlog župana Občine Logatec Berta Menarda podeli Spominsko plaketo z znakom za ohranjanje spomina na izvajanje obrambnih aktivnosti v vojni za Slovenijo in aktivnosti glede izgradnje Veteranskega centra v Logatcu.
Plaketo Občine Logatec
Tone Mihevc
Tone Mihevc se je rodil leta 1935 v Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici, kjer je služboval njegov oče, zaposlen kot kretničar. Že po enem letu se je družina preselila nazaj v Logatec, od koder izhajajo korenine njegovih staršev. Otroške spomine si je gradil v idiličnem vaškem okolju, vrh Klanca na Čevici ob poti na Koš pa se je srečeval z najbolj zgodnjimi izzivi in iskanji. Na koš se zato tudi danes najraje vrača po navdih, saj tam najlažje prisluhne glasu srca.
Gre za človeka, ki v sebi nosi številne talente. V svoji mladosti je bil vsestranski športnik. V Mariboru se je pri Športnem klubu Branik pridružil mladim judo športnikom, ki so skupaj z njim dosegali nadpovprečne Slovenske in takrat še Jugoslovanske rezultate. Leta 1956 je na državnem prvenstvu v Beogradu  v močni konkurenci dosegel odlično drugo mesto in tako prejel srebrno medaljo. S športom so bila v veliki meri povezana tudi vsa njegova prizadevanja in aktivnosti v domačem Logatcu. Zelo si je prizadeval za uresničitev izgradnje športnega objekta na Sekirici. V njem se ves čas tudi oglaša glas, ki ga opozarja, kako pomembna je v našem življenju kultura. Že pred leti je tako na ogled postavil svoja prva umetniška in likovna dela, sledile so številne razstave kjer je razgalil svojo umetniško dušo. V samozaložbi je izdal tudi literarno in likovno delo – Jesensko listje.
Zato se Tonetu Mihevcu na predlog župana Občine Logatec Berta Menarda ter na podlagi odločitve Občinskega sveta Občine Logatec podeli Spominsko plaketo z znakom za neprecenljive ideje in aktivnosti na področju športa, kulture in duhovnega spoznanja. 
Listino Občine Logatec
Balinarsko športno društvo Logatec
Balinarsko športno društvo Logatec je bilo ustanovljeno leta 1981 in tako letos njegovi člani praznujejo že 32 let njegovega delovanja. Društvo je bilo že od samega začetka usmerjeno na področje športnega balinanja, in sicer športnega tekmovalnega balinanja in rekreacijskega balinanja. Člani društvo tekmujejo v različnih področnih in državnih ligah, kjer so dosegli vrsto uspehov. V letošnjem letu se jim je uresničila dolgoletna želja, saj so ustanovili tudi žensko balinarsko ekipo, ki se bo udeleževala notranjskih prvenstev.
Omenjeno društvo uspešno sodeluje in se povezuje tudi z ostalimi društvi v Logatcu, predvsem s Športnim društvom Baron, Društvom invalidov Logatec ter Društvom upokojencev Logatec. Je član mreže nevladnih organizacij osrednje slovenske regije, zaradi svojega večletnega  delovanja pa je lani prejelo tudi status društva, ki deluje v javnem interesu. Naloga društva je tudi povezovalna, saj mnogi posamezniki v njem vidijo oporo, da lažje premagujejo težave  in tegobe današnjega časa.
Na podlagi odločitve Občinskega sveta Občine Logatec se zato Balinarskemu športnemu društvu Logatec na predlog Jelke Lorenčič Kožman  podeli Listino Občine Logatec za 32 let aktivnega delovanja na področju športnega balinanja in medgeneracijskega povezovanja ter kot spodbuda za nadaljnje delo.
Prireditev, ki jo je pripravilo Kulturno društvo Simfonični orkester Cantabile, pod vodstvom Marjana Grdadolnika, je bila glasbeno in pevsko obarvana z vrhunskimi glasbeniki. Ti so navdušili občinstvo do te mere, da je, ob koncu prireditve, skupaj z nastopajočimi, zapelo v en glas. Dogodku je svoj pečat dodalo tudi mestoma šaljivo povezovanje Anje Sedej, kateri so se s svojimi odgovori prijazno odzvali obiskovalci prireditve ter s tem pokazali svoje znanje o domačem kraju.
Občinska uprava Občine Logatec
 
Foto: Valter Leban 
{phocagallery view=category|categoryid=227}