Ob letošnjem Dnevu splošnih knjižnic je Občina Logatec obogatila fond gradiva Knjižnice Logatec z razkošno ilustrirano izdajo Biblije. Občina je knjižnici podarila in tako predala v hrambo oštevilčen izvod dela, ki je izšlo leta 2008. 

Konec leta 1980 je tedanji nadškof in metropolit dr. Alojzij Šuštar sprejel sklep o tem, da Slovenci potrebujemo sodoben prevod celotnega Svetega pisma. Pod vodstvom akademika prof. dr. Jožeta Krašovca je skupina petdesetih vrhunskih prevajalcev, poznavalcev biblijskih besedil, slavistov in drugih strokovnjakov pripravljala prevod, ki je kot prvi v celoti izdelan na podlagi hebrejskih, aramejskih in starogrških izvirnikov. Tako smo več kot 15 let pozneje, 5. julija 1996, Slovenci dobili nov edini splošno sprejeti prevod Svetega pisma Stare in Nove zaveze, ki se uporablja v bogoslužne in študijske namene. Z mislijo na bralca slovenski standardni prevod vpeljuje več vmesnih naslovov, mednarodno sprejeto številčenje delov besedila in sistem označevanja, ki omogoča hitro in preprosto iskanje.

Ta najsodobnejši in edini splošno sprejeti prevod Svetega pisma predstavlja tekstovni del razkošne ilustrirane Biblije, ki jo je v 1000 oštevilčenih izvodih leta 2008 izdala založba Mladinska knjiga. Tekstovni del  dopolnjuje izjemno slikovno gradivo – reprodukcije slik iz različnih dragocenih rokopisov svetopisemskih knjig, ki so večinoma nastale med letoma 1000 in 1610 na območju od Anglije do Romunije in jih danes v originalu hrani Avstrijska narodnja knjižnica na Dunaju,  ki je od habsburškega dvora podedovala eno najbogatejših zbirk svetopisemskih knjig na svetu. Srednjeveški mojstri so namreč po naročilu najvišjega plemstva, največkrat kraljev, ročno poslikali svetopisemske rokopise, ki so postali dragoceni biseri dvornih knjižnic. Tudi zato so umetnine slikarskih mojstrov preživele več stoletij, čeprav so se imena mnogih umetnikov izgubila.

Končno zbrane ilustracije na enem mestu ob najsodobnejšemu prevodu Svetega pisma, so v Bibliji zdaj dostopne tudi v Knjižnici Logatec, za kar se zahvaljujemo ustanoviteljici Občini Logatec.

Bibijana Mihevc, direktorica
Knjižnica Logatec