Občina Logatec, na podlagi 125. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) pripravlja spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 5/21 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: Odlok) po kratkem postopku.

Javna razgrnitev poteka od 17. 4. 2023 do 4. 5. 2023 na spletni strani občine.

Sklep o pripravi in Tekstualni del z obrazložitvijo, Grafika

Gradivo za pridobitev ID minsitrstva ter preveritev tehnične ustreznosti gradiva:

– Predlog kratkih sprememb OPN s spremljajočim gradivom TUKAJ. (zip, 200 MB)

– Dopolnjeno in popravljeno grafično gradivo TUKAJ. (.zip, 211 MB)

 Dopolnjeno gradivo – preveritev tehnične ustreznosti gradiva – oktober 2023:

– Tekstualni del, Grafičini del, Spremljajoče gradivo – dopolnjeno gradivo TUKAJ (.zip) 

– Tekstualni del, Grafični del, Spremljajoče gradivo – popravek TUKAJ (.zip), popravek 2 TUKAJ (.zip)

Ministrstvo nas je 24. 10. 2023 obvestilo, da je gradivo predloga SD OPN9 Logatec (kratki postopek) primerno za objavo in je zamenjano na povezavi: https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/02_rep_priprava/3501/index.html

Prilagamo poročilo tehničnega pregleda.