20. september je dan, ko praznujemo Logatčani. 
Na ta dan je bilo leta 1875 iz Planine v Logatec preseljeno okrajno glavarstvo, 
ta datum pa proglašen za občinski praznik.
20. septembra 2017 smo se za trud in dosežke poklonili dvema novima dobitnikoma občinskih priznanj.

Vojni muzej Logatec

Vojni muzej Logatec je začel javno delovati junija 1998. Nastal je iz zbirke militarij, ki jih je vse od leta 1955 zbiral Janez J. Švajncer. Zbirka Vojnega muzeja Logatec je ena najpomembnejših zasebnih zbirk vojnozgodovinskih predmetov na Slovenskem in pokriva vsa obdobja slovenske vojne in vojaške zgodovine. Muzej zakonito hrani in neprofitno predstavlja ter razstavlja predmete slovenske premične kulturne dediščine. Eksponati iz zbirke Vojnega muzeja Logatec so bili javno predstavljeni že na mnogih velikih razstavah slovenskih državnih in pokrajinskih muzejev. Mnogi med njimi so unikatni in neprecenljivi, saj so bili izdelani v majhnih in omejenih količinah, ob posebnih priložnostih ali pa so bili last izjemnih posameznikov naše preteklosti. Še posebej naj omenimo zbirko, ki obsega več kot 2800 odlikovanj iz vsega sveta. Temeljno poslanstvo muzeja je tudi skrb za lokalno zgodovinsko in kulturno izročilo zato je bilo pod okriljem muzeja izdanih več knjig o zgodovini Logatca, na desetine člankov o logaški zgodovini pa je bilo objavljenih v Vojnozgodovinskem zborniku. Doslej je Vojno zgodovinski muzej Logatec izdal že več kot 80 različnih strokovnih knjig, ki so svoje mesto našle tudi v največjih svetovnih muzejih in knjižnicah.

Zato gre Vojnemu muzeju Logatec na predlog Gvida Komarja Občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom za izjemen obseg zbirke vojaške zgodovine z mednarodno prepoznavnostjo.

{mp4remote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/vojni muzej.mp4{/mp4remote}

Marcel Štefančič

Marcela Štefančiča je težko označiti kot človeka gledališča, glasbe, literature, zgodovine in politike. V njem so namreč združeni številni, različni darovi, ki jih že od otroštva in mladosti, pa do zrelega obdobja svojega življenja, plemeniti in razdaja med soljudi. Je človek neulovljivega in nemirnega duha, ki ga vsako povabilo k sodelovanju spodbudi k natančni, poglobljeni in dovršeni stvaritvi. Njegovi začetki na področju kulture segajo v rojstne Dekane, kjer je v letih 1952-1956 igral v domačem društvu. Z igro in režijo je nadaljeval v številnih slovenskih krajih, od leta 1964 pa tudi v Logatcu. Njegova bogata bera umetniškega ustvarjanja ima preko 150 scenarijev, režij in dogodkov, več kot 20 napisanih gledaliških prizorov in devet filmskih vlog. Vodil je otroške in odrasle pevske zbore, dirigiral Pihalnemu orkestru Logatec, bil upravnik kina Logatec, dolgoletni urednik lokalnega časopisa Logaške novice in avtor 15 zbornikov. Pisal in objavljal je pesmi, črtice ter sodeloval v številnih literarnih večerih. S svojo natančnostjo je v letih 1967-1969 pomagal pri posodobitvi knjižnice, vodil kulturno skupnost občine Logatec, zasnoval akademijo v čast Antonu Martinu Slomšku, sodeloval pri postavitvi spomenika in izdaji prvega zbornika o dr. Andreju Gosarju. Še vedno sodeluje pri različnih dogodkih in projektih – kot sta simpozij o dr. Andreju Gosarju in obnova Narodnega doma s knjižnico. Je dobitnik številnih priznanj in nagrad, med katerimi je tudi Srebrna plaketa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki sodi med najvišja priznanja na področju ljubiteljske kulture v Sloveniji.
Marcel Štefančič ne daje pečata le umetniškemu ustvarjanju, pač pa tudi družbeno-političnemu življenju Logatca. Njegovo pripadnost domovini in kraju potrjujejo v osemdesetih letih organizirani pogovori s pomembnimi literati, ki so nakazovali novo podobo Slovenije. V tej je bil v devetdesetih letih na prvih demokratičnih volitvah izbran v Zbor občin Republike Slovenije ter v Občinski svet Občine Logatec. V mandatu 1993-1997 pa je opravljal funkcijo podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije.

Zato gre Marcelu Štefančiču na predlog Krajevne skupnosti Naklo priznanje Častni občan Občine Logatec za življenjsko delo na kulturnem in družbeno – političnem področju.

{mp4remote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/marcel stefancic.mp4{/mp4remote}

 

Foto: Miran Antončič
Video: Tomaž Plut
Oblikovanje vabila: Tena-Daša Lavrič