Da je v slogi moč, se kaže v LAS s CILjem, kjer smo povezane Občine Cerkno, Idrija in Logatec.

Občine sodelujemo v več skupnih in povezovalnih projektih, z izvedbo katerih smo pričeli v letu 2017. Prvi dosežki so že lepo vidni. Projekte sofinancirata Evropska unija iz skladov ESRR in EKSRP ter Republika Slovenija.

Formica Cerkno-Idrija-Logatec
V projektu, namenjenemu coworkingu, je bila zagotovljena oprema prostorov, v letu 2018, po uradnem odprtju prostorov na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec pa izvajalci coworkingov pričnejo z naborom zainteresirane javnosti.

Dobimo se na tržnici – skupno trženje lokalnih produktov Cerkno-Idrija-Logatec
Občine smo izpolnile svoje cilje za 2017 in poleg uspešno izpeljanih aktivnosti za promocijo tržnic in prodajo lokalno pridelane pridelkov in izdelkov, smo priskrbele tudi manjkajočo opremo. Na logaški lokalni tržnic od 28. novembra že stoji 5 ličnih zaprtih stojnic, ki zagotavljajo več udobja za razstavljavce ter lepši izgled tega dela središča mesta.

Z dvema projektoma, povezanima z dediščino 20. stoletja in Potjo miru – Zeledjem Soške fronte pričnemo v prihajajočem letu. Določene aktivnosti pa smo v Logatcu že lahko pričeli izvajati. Od 21. novembra dalje potekajo v okolici tunela iz časa 1. svetovne vojne in v njem pripravljalna dela, ki so uvod v sanacijo tunela in vzpostavitev njegove funkcionalne rabe. Vsem sosedom, ki ste nam pomagali pri uresničitvi projekta s tvornim sodelovanjem in izredno pozitivnim pristopom, se najlepše zahvaljujemo, zainteresirano javnost pa vabimo k spremljanju objav na to temo na uradnem občinskem spletišču logatec.si. 

foto in besedilo: Renata Gutnik, Višji svetovalec II