Objava predpisa v svetlo sivi barvi pomeni, da predpis ni več veljaven.
Občinski simboli, prazniki, priznanja, glasila

Občinski simboli:
Odlok o grbu in zastavi občine Logatec (Logaške novice, št.7-8/08 (str. 32), 4/10 (str. 4), 1-2/13 (str. 6), NPB
Sklep o potrditvenih prvinah Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/08 (str. 46))

Prazniki:
Odlok o občinskem prazniku Občine Logatec (Logaške novice, št. 1/01 (str. 2)) velja od 6. 1. 2001

Priznanja: 
Odlok o priznanjih občine Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec (Logaške novice, št 4/01 (str. 5), 11/08 (str. 8), NPB), 5/16 (str. 10), 12/23 (str. 9) velja od 14. 4. 2001
Pravilnik o načinu dela Komisije za priznanja (032-04/01-4) z dne, 6. 7. 2001 (sklep župana)

Sklep o imenovanju komisije za priznanja (velja od 22. 2. 2023 dalje)

Sklep o imenovanju komisije za priznanja (velja od 18. 3. 2019 dalje)

Sklep o imenovanju Komisije za priznanja (velja od 15. 1. 2015 do 18. 3. 2019)

Glasila:
Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Logaške novice (Logaške novice, št. 12/11 (str. 6), 9/21 (str.5), 4/22 (str. 22)) velja od 23. 12. 2011

Odlok o ustanovitvi občinskega časopisa »Logaške« (Uradni list RS, 89/0265/05) velja od 30. 10. 2002 
Ustanovitveni akt časopisa Logaške novice (Logaške novice, št.  4/95 (str. 14)) velja od 8. 6. 1995

Ostalo