Objava predpisa v svetlo sivi barvi pomeni, da predpis ni več veljaven.

 

Vzgoja, izobraževanje, mladinski sektor in šport:

Odlok o ustanovitvi javnih zavodov za področje vzgoje, izobraževanja in varstva predšolskih otrok v občini Logatec (Uradni list RS, 21/92) v uporabi od 1. 1. 1992, velja od 8. 5. 1992 do 8. 8. 1997

Predšolska vzgoja

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec (Logaške novice, št. 6 (str. 3) uporablja se od 1. 7. 2024

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec (Logaške novice, št. 3 (str. 2) uporablja se od 1. 3. 2023

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec (Uradni list RS, št. 67 (str. 4165)) uporablja se od 1. 5. 2021

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda VVZ vrtec Kurirček Logatec (Logaške novice, št. 10/20 (str. 44), 11/23 (str. 25)) velja od 14. 10. 2020

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Logaške novice, št. 11/21 (str. 12)) velja od 23. 12. 2021

Uveljavljanje pravic

Sklep o rezervacijah (Logaške novice, št. 3/19 (str. 9))

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Logatec – 2008 (Logaške novice, št. 4/08 (str. 2)) velja od 1. 9. 2008 

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec (Logaške novice, št. 3/19 (str. 8)) velja od 1. 4. 2019

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in določitvi višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec (Logaške novice, št. 5/18 (str. 2)) velja od 1. 4. 2018 do 1. 4. 2019

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in določitvi višine stroškov živil v vrtcih občine logatec (Logaške novice, št 1-2/16 (str. 3)) velja od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in o določitvi višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec (Logaške novice, št.12/08 (str. 71) (velja do 31. 8. 2012), 7-8/12 (str. 14)) velja od 1. 9. 2012 dalje (cene stroškov živil veljajo do 1. 1.2014)

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in določitvi višine stroškov živil v vrtcih občine logatec (Logaške novice, št 12/16 (str. 15)) velja od 1. 1. 2017

Sklep o višini stroškov živil v vrtcih občine Logatec (velja od 1. 1. 2014 dalje)

Sklep o začasnem izpisu otroka iz vrtca in rezervaciji vrtca 

Cena programa vrtca v občini Logatec 

Odlok ustanovitvi javnega zavoda VVZ Kurirček Logatec (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 15), 10/99 (str. 3), 6/07 (str. 29), 4/08 (str. 3), 6/08 -UPB F (str. 67)) (velja od 23. 6. 2008), Uradni list RS, 40/09, Logaške novice, št. 3/10 (str. 2), NPB9-10/11 (str. 7), NPB10/15 (str. 7)) velja od 8. 8. 1997 do 13. 10. 2020

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec (Logaške novice, št. 1_2/20 (str. 6)) velja od 1. 1. 2020

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Logaške novice, št. 4/11 (str. 6)) velja od 20. 4. 2011 

 

Šolstvo

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Logatec (Logaške novice, št. 10/20 (str. 5), 11/23 (str. 24), velja od 14. 10. 2020

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ 8 talcev Logatec (Logaške novice, št. 10/20 (str. 14), 11/23 (str. 21),  velja od 14. 10. 2020

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Rovte (Logaške novice, št. 10/20 (str. 24), 11/23 (str. 23), velja od 14. 10. 2020

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Tabor Logatec (Logaške novice, št. 10/20 (str. 34), 11/23 (str. 22), velja od 14. 10. 2020

Sklep o povračilu stroškov prevoza učencev, otrok in odraslih s posebnimi potrebami ter določenih posameznikov v Občini Logatec

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Rovte (Logaške novice, št. 4/95 (str. 13)) velja od 8.6.1995, 5-6/95 (str. 5)) velja od 29. 7. 1995, 7/95 (str. 12)) velja od 25. 8. 1995 do 8. 8. 1997

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Logatec (Logaške novice, št. 10/97 (str. 2),6/07 (str. 26), 4/08 (str. 4), 6/08-UPB (str. 54)(Veljavno od 23.6.2008), 3/10 (str. 17), NPB) (Veljavno od 23. 4. 2010), velja od 6. 1. 1998 do 13. 10. 2020

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ 8 Talcev Logatec (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 3), 3/99 (str. 1), 6/07 (str. 14), 4/08 (str. 7), 6/08-UPB (str. 14) (Veljavno od 23.6.2008), 3/10 (NPB) (Veljavno od 23 .4. 2010), velja od 8. 8. 1997 do 13. 10. 2020

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Rovte (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 21), 3/99 (str. 2), 4/95 (str. 13), 6/07 (str. 22), 4/08 (str. 5), 6/08-UPB (str. 40) (Veljavno od 23.6.2008), 3/10 (str. 5), NPB)(Veljavno od 23. 4. 2010), velja od 8. 8. 1997 do 13. 10. 2020

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Tabor Logatec (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 9), 3/99 (str. 1), 6/07 (str. 18), 4/08 (str. 6), 6/08-UPB (str. 27) (Veljavno od 23.6.2008), 3/10 (str. 3), NPB) (Veljavno od 23. 4. 2010), velja od 8. 8. 1997 do 13. 10. 2020

 

 

Mladinski sektor 

Odlok o mladini v občini Logatec (Logaške novice št. 5/21 (str. 129)),  velja od 28.5.2021

Pravilnik o pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v Občini Logatec (Logaške novice št. 10/22 (str. 6)), velja od 18.10.2022

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16 (str. 45))

Strategija za mlade 2020-2024 (velja od 1. 1. 2020)

Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih posojil za mlade v občini Logatec (Logaške novice, št. 10/22, str. 8)

Sklep o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja – zamenjava članice (velja od 12. 5. 2023)

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje mladinskih projektov – zamenjava članice (velja od 11. 5. 2023)

Sklep o imenovanju Komisije za reševanje stanovanjske problematike na področju mladih (velja od 11.5.2023)

Sklep o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja (velja od 23.2.2023)

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje mladinskih projektov (velja od 23. 2. 2023)

Sklep o sprejemu strategije za mlade v občini Logatec 2020-2024 (Logaške novice, št. 6/20 (str. 85))

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 12/11 (str. 17)) velja od 23. 12. 2011 do 16. 11. 2016

Pravilnik o sofinanciranju letnih projektov mladinskih organizacij v Občini Logatec (Logaške novice, št. 7/04 (str. 5)) velja od  20. 7. 2004 do 23. 12. 2011

   Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16 (str. 45)) velja od 17. 11. 2016 do 13. 10. 2020

Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih posojil za mlade v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/20 (str. 21))

 

Šport in rekreacija

Lokalni letni program športa v občini Logatec za leto 2021 (Logaške novice št. 1-2/21 (str. 16)) velja od 2. 2. 2021, v uporabi od 1. 1. 2021

Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini Logatec (Logaške novice, št. 2/19 (str. 2)) velja od 28. 2. 2019

 

Pravilnik o razveljavitvi pravilnika o priznanjih na področju športa v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/13 (str. 8)) velja od 11. 5. 2013 

Pravilnik o dodeljevanju terminov za športno in drugo vadbo na športnih objektih in površin v naravi, ki so v lasti Občine Logatec, velja od 27. 6. 2020

Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v občini Logatec (Uradni list RS, št. 16/99) velja od 20. 3. 1999

Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015


Lokalni letni program športa v občini Logatec za leto 2020 (Logaške novice št. 1_2/20 (str. 7)) velja od 4. 2. 2020, v uporabi od 1. 1. 2020

Lokalni letni program športa v občini Logatec za leto 2019 (Logaške novice št. 3/19 (str. 10)) velja od 6. 4. 2019, v uporabi od 1. 1. 2019

Sklep o imenovanju posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti 

Lokalni letni program športa v občini Logatec za leto 2018, velja od 21. 12. 2017, v uporabi od 1. 1. 2018, velja do 6. 4. 2019

Lokalni letni program športa v občini Logatec za leto 2017 (Logaške novice,12/16(str. 7)) velja od 28. 12. 2016, v uporabi od 1. 1. 2017

Lokalni letni program športa v občini Logatec za leto 2016 (Logaške novice, 12/15 (str. 32)) velja od 22. 12. 2015, v uporabi od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Letni lokalni program športa v občini Logatec za leto 2015 (Logaške novice, št. 1-2/15 (str. 16)) velja od 14. 2. 2015, v uporabi od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Letni lokalni program športa v občini Logatec za leto 2014 (Logaške novice, št. 12/13(str. 51)) velja od 13. 12. 2013, v uporabi od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Lokalni letni program športa v občini Logatec za leto 2013 (Logaške novice, št 3/13 (str. 16)) velja od 12. 3. 2013, v uporabi od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Letni program športa v občini Logatec za leto 2012 (Logaške novice, št.1-2/12 (str. 9)) 

Letni program športa v občini Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 3/11 (str. 9))

Letni program športa v občini Logatec za leto 2010 (Logaške novice, št. 12/09 (str. 9))

Letni program športa v občini Logatec za leto 2009 (Logaške novice, št. 12/08 (str. 15))

Letni program športa v občini Logatec za leto 2007 (Logaške novice, št. 5/07 (str. 28)) 

Pravilnik o priznanjih na področju športa v občini Logatec (Logaške novice, št 4/07 (str. 1)) velja od 30. 4. 2007 do 11. 5. 2013

Pravilnik o vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Logatec (Logaške novice, št. 1/02 (str. 6)) Velja od 8. 1. 2002, 3/06 (str. 6), 4/06 (str. 1) velja od 23. 4. 2006 do 16. 4. 2007

Pravilnik o vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Logatec (Logaške novice, št6/00 (str. 6)),4/07 (str. 3)( Velja od 16. 4. 2007) velja od 6. 6. 2000 do 22. 12. 2011

Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 13)) velja od 23. 12. 2011 do 7. 11. 2015 

Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti in strateških športnih prireditev, ki so v javnem interesu v občini Logatec (Logaške novice, št. 11/15 (str. 3), 10/16 (str. 22), NPB) velja od 7. 11. 2015 do 28. 2. 2019

 

 

Kultura in umetnost:

Kultura in umetnost

  Strategija razvoja kulture v ljubljanski urbani regiji 2023-2027, marec 2023

Lokalni program razvoja kulture občine Logatec 2020 (Logaške novice, št. 6/21 (str. 25)) velja od 1. 7. 2021

Pravilnik o Februarskih priznanjih Občine Logatec (Logaške novice, št. 6/10 (str. 10))  velja od 3. 8. 2010 

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 28)) velja od 12. 3. 2013

Pravilnik o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec 

Sklep o imenovanju Komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec – sprememba (zamenjava članice) (velja od 11. 5. 2023)

Sklep o imenovanju Komisije za podelitev Februarskih priznanj (velja od 1. 3. 2023)

Sklep o imenovanju Komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec (velja od 16. 2. 2023)

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/21 (str. 134)) velja od 13. 5. 2021

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)

Sklep o imenovanju Komisije za podelitev februarskih priznanj (velja od 18. 12. 2014)

  Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Logatec (Logaške novice, št. 2/19 (str. 12)) velja od 28. 2. 2019

Lokalni program razvoja kulture občine Logatec 2016-2019 (Logaške novice, št. 1-2/16 (str. 5)) velja od 1. 3. 2016, priloge (23,89 MB)

Pravilnik o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/09 (str. 4), 11/11 (str. 6), NPB) velja od 5. 1. 2010 do 12. 3. 2013

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju kulture v občini Logatec (Logaške novice, št. 1-2/08 (str. 18)) velja od 20. 2. 2008 do 7. 12. 2011

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kulture v Občini Logatec (Logaške novice, št. 3/06 (str. 14)) objavljen 15. 3. 2006, velja do 20. 2. 2008

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev v Občini Logatec (Logaške novice, št.  6/00 (str. 8)) velja od 5. 6. 2000 do 15. 3. 2006

Pravilnik o februarskih priznanjih občine Logatec (Logaške novice, št. 7/99 (str. 1)) velja od 7. 8. 1999 do 3. 8. 2010

Odlok o priznanjih občine Logatec (Uradni list RS, 24/91) velja od 22. 11. 1991 do 7. 8. 1999

Letni lokalni program kulture v občini Logatec za leto 2015 (Logaške novice, št 1-2/15 (str. 8) velja od 14. 2. 2015

Letni lokalni program kulture v občini Logatec za leto 2014 (Logaške novice, št 12/13 (str. 45) velja od 13. 12. 2013, v uporabi od 1. 1. 2014 do 14. 2. 2015

Letni lokalni program kulture v občini Logatec za leto 2013 (Logaške novice, št 3/13 (str. 10)) velja od 12. 3. 2013, v uporabi od 1. 1. 2013 do 1. 1. 2014

Letni program kulture v občini Logatec za leto 2012 (Logaške novice, št. 1-2/12 (str. 5))

Letni program kulture v občini Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 3/11 (str. 6))

Letni program kulture v občini Logatec za leto 2010 (Logaške novice, št. 12/09 (str. 6))

Letni program kulture v občini Logatec za leto 2009 (Logaške novice, št. 12/08 (str. 9)) 

Sklep o imenovanju komisije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Sklep o zamenjavi članov komisije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Sklep o imenovanju nadomestnega clana komisije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje v občini Logatec

Sklep o imenovanju nadomestnega člana Strokovne komisije za področje kulture v občini Logatec 

 

 

Kulturna dediščina
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine s pokopališčem v Medvedjem Brdu za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 115/06) velja od 11. 11. 2006

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Domačije Kalce 2 za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 79/13) velja od 28. 9. 2013

Odlok o razglasitvi Domačije Laze 1 za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 20/07) velja od 7. 3. 2007

Odlok o razglasitvi Domačije Rovte 2 za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 20/07) velja od 7. 3. 2007

Odlok o razglasitvi Gradu Logatec za kulturni spomenik lokalnega pomena (Logaške novice, št. 9/07 (str. 11), priloga 12) velja od 11. 9. 2007

Odlok o razglasitvi hiše Petkovec 59 za kulturni spomenik lokalnega pomena (Logaške novice, št. 6/07 (str. 33)) velja od 30. 6. 2007

Odlok o razglasitvi Ipavčeve hiše v Logatcu za kulturni spomenik lokalnega pomena (Logaške novice, št. 5/07 (str. 3) (priloga 12)) velja od 30. 5. 2007

Odlok o razglasitvi kmečkih domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 91/02) (Domačija Ravnik 12, Domačija Ravnik 2) velja od 26. 10. 2002

Odlok o razglasitvi muzejske zbirke novejše zgodovine v Vojnem muzeju Logatec za kulturni spomenik lokalnega pomena (Logaške novice, št. 6/20 (str. 53)) velja od 30. 6. 2020

Odlok o razglasitvi Podružnične cerkve Sv. Barbare na Ravniku pri Hotedršici za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 99/02) velja od 22. 11. 2002

Odlok o razglasitvi Tollazzijeve štirne za kulturni spomenik lokalnega pomena (Logaške novice, št. 7-8/08 (str. 41), 11/08 (str. 16), NPB) velja od 30. 7. 2008

Odlok o razglasitvi Tomažinovega mlina v Hotedršici za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 56/03) velja od 14. 6. 2003

Odlok o razglasitvi zapornega zidu s stolpom na Lanišču za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 117/07) velja od 21. 12. 2007

Odlok o razglasitvi zemljanke v Hotedršici za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 20/07) velja od 7. 3. 2007

Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 11)) velja od 6. 1. 2012

Sklep o imenovanju Komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec – sprememba (zamenjava članice) (velja od 11.5.2023) 

Sklep o imenovanju Komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 30. 3. 2023)

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 8. 1. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 14. 1. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014 do 13. 1. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014 do 7. 1. 2019)

Pravilnik o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 7/05 (str. 1)) velja od 15. 7. 2005, 4/07(str. 9) velja od 16. 4. 2007 do 6. 1. 2012

Odlok o razglasitvi Domačije Kalce 2 za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 26/01) velja od 13. 4. 2001 do 28. 9. 2013

Sklep o imenovanju Komisije za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v občini Logatec

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire projektov za sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec

 

Knjižnična dejavnost
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Logatec (Uradni list RS, 65/93, Logaške novice, št. 2-3/98 (str. 1), 12/03 (str. 1), 4/09 (str. 2), NPB, 10/22 (str.2), NPB), Logaške novice št.6, str. 2 velja, od 11. 12. 1993

 

 

Zdravstvo in socialno varstvo

Zdravstvo
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec (Logaške novice, št. 10/08 (str. 5), 11/23 (str. 26)) velja od 23. 10. 2008

Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992, na območju občine Logatec (Uradni list RS, 23/92) velja od 16. 5. 1992 do konca leta 1992

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec (Logaške novice, št. 7/99 (str. 2) velja od 7. 8. 1999 do 23. 10.2008

 

Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih
Odlok o javni službi pomoči na domu v občini Logatec (Logaške novice, št. 3/10 (str. 14) velja od 30. 4. 2010

Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 6/22 (str.22)) velja od 8. 7. 2022

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/13 (str. 2)) velja od 11. 10.2013 

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Logatec (Logaške novice, št. 10/22 (str. 4)) velja od 1. 11. 2022, v uporabi od 1. 11. 2022

Pravilnik o merilih za določanje olajšav in oprostitev plačil pomoči na domu (Logaške novice, št. 10/97 (str. 12)) velja od 6. 1. 1998

Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 27.2.2023)

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16.2.2023)

Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 12. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Logaške novice, št. 10/97 (str. 10)) velja od 6. 1. 1998 do 30. 4. 2010 

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Logatec (Logaške novice, št. 3/07 (str. 2)) velja od 16. 3. 2007, v uporabi od 1. 1. 2007

Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 4/07 (str.4)) velja od 16. 4. 2007 do 7. 7. 2022

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logate

Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)

Drugo

Pravilnik o sofinanciranju projektov drugih društev na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 6/22 (str. 26)) velja od 8. 7. 2022

Sklep o imenovanju Komisije za vrednotenje projektov drugih društev na območju občine Logatec  (velja od 16.2.2023)

Sklep o imenovanju Komisije za vrednotenje projektov drugih društev, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

  Pravilnik o sofinanciranju projektov drugih društev na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 4/18 (str. 6)) velja od 11. 4. 2018 do 7. 7. 2022