Luiza in Napoleon Bonaparte bi bila ponosna na novo podobo lipovega drevoreda

V petek, 1. aprila 2016 se je pričela dolgo pričakovana sanacija Napoleonovega lipovega drevoreda, ki je ostal po žledu 2014 v zelo slabem stanju. Škoda je bila ocenjena na 100%, finančno pa predstavlja znesek v višini 220.000,00 €. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Ljubljana je 2015 izdelal elaborat sanacije, in sicer skladno s Strokovno podlago za pripravo konservatorsko – restavratorskega elaborata za odpravo posledic škode nastale ob žledu februarja 2014. Sredstva za sanacijo tega, ne samo logaškega, ampak kar slovenskega bisera, so bila pridobljena iz Solidarnostnega sklada Evropske unije v Republiki Sloveniji, namenjenega za odpravo posledic zimske ujme februarja 2014.

Kot izhaja iz elaborata, je bilo ugotovljeno, da so poškodovana vsa drevesa v drevoredu. Mlajša so polomljena, na starejših so bile dolomljene veje. Eno drevo se je podrlo. Eno se je razklalo. Z novimi so bile nadomeščene 203 lipe. Izvajalec enomesečnih del, Arboretum Volčji potok, je sanacijo izvajal skladno z zastavljenim programom. Vsa odstranjena drevesa so bila na istih mestih nadomeščena z novimi. Skupaj s koreninskim sistemom novih lip je bila na prejšnje mesto vnesena tudi nova zemlja. Vsa starejša odstranjena drevesa so bila votla in pred njimi ni bilo prihodnosti. Po podatkih predstavnikov izvajalca je bilo samo še vprašanje časa, kdaj bi jih močnejši veter zrušil. Mlajša drevesa so imela tako močno poškodovane vrhove, da se jih ni dalo rešiti.

V drevoredu pa bodo v kratkem potekala tudi obnovitvena dela ceste z načrtovanim odvodnjavanjem in enostranskim hodnikom za pešce v naselju.

Drevored je bil nazadnje saniran poleti 2008, ko so pristojne službe odstranile suhe in trhle veje, oblikovale krošnje in odstranile 8 za mimoidoče nevarnih trhlih in poškodovanih dreves, eno pa je mesec dni prej, 6. julija 2008, podrl vrtinčast veter. Poleg slednje je veter zlomil še eno mlajšo lipo na zahodni strani, medtem, ko je na vzhodni strani lipo št. V80 skorajda prepolovil.

Iz lesa te lipe je v naknadnem procesu obdelave nastalo 220 posebno oblikovanih in obdelanih kosov lesa, ki v sestavi dveh delov tvorijo čudovit spominek. Ti spominki služijo kot protokolarno darilo Občine Logatec in so jih do sedaj prejeli zelo redki prejemniki, saj je les lipe, ki jo je velel zasaditi sam Napoleon Bonaparte, velika evropska redkost. Dobitniki so v večini prejemniki zadnjih občinskih priznanj in visoki gostje župana.


Foto: Renata Gutnik

Dobitniki priznanja si lahko o slednjem preberejo:

»Moje ime je Tilia platyphyllos V80 / 06.07.08.

Od svojih začetkov nekje v letu 1810 sem stala na vzhodni strani enega izmed daljših slovenskih drevoredov, Napoleonovega drevoreda, ki meri 1.900 metrov in obsega 290 lip in lipovcev Tilia cordata in Tilia platyphyllos. V zadnjih dveh desetletjih sem nosila ime V 80 in sem ena izmed najstarejših sester. Zasadili naj bi me, po ustnem izročilu, v spomin na poroko med Napoleonom Bonapartejem in Marijo Luizo, hčerjo avstrijskega cesarja Franca II, zato je drevored svojčas nosil ime Luizin, čez čas pa ga je nadomestilo ime Napoleonov drevored.

Moje veje so pred soncem in dežjem branile na tisoče in tisoče popotnikov, vojakov prve in druge svetovne vojne ter slovenske vojne, furmanov, voznikov, sprehajalcev in ubežnikov.
Nešteto ptic je gnezdilo v moji krošnji in v času najhujših zim (1829) opazovalo volkove, ki so se sestradani bližali Logatcu po dva metra visokem snegu. V zadnjih letih sem vsak dan znova opazovala več kot 10 tisoč vozil, ki so se valila skozi drevored. Do dotičnega dne. Do 06.07.2008.

Leto in 3 dni pred tem datumom je neurje terjalo davek in poškodovalo dve lipi. Eno v drevoredu in drugo, po pričevanju mnogih, najstarejšo, ki stoji še pred drevoredom, v kamnolomu.

V nedeljo, 6. julija 2008 je silovit nevihtni veter, ki se je v vrtincih pripodil od Rovtarske proti Tržaški cesti zopet podiral, tokrat še siloviteje. Najprej je na zahodni strani podrl eno izmed najmlajših, pred nekaj leti zasajenih lip, na drugi strani ceste pa proti sončnemu vzhodu zabrisal kar celo lipo. Nato se je, nekaj deset metrov višje, zapičil vame, me lomil, upogibal in na koncu premagal.

Prvi sneg leta 2008 je prinesel nov začetek. Kjer so se nekoč razpletale moje korenine, sedaj brhko stoji predstavnica mlajšega rodu. V primerjavi z mojimi več kot 360 centimetri obsega, je še zelo vitka, ima jih dobrih 20. Verjamem, da ji bo uspelo, na mladih svet stoji. Jaz- del mene pa sedaj ponosno leži v vaših rokah. Posebej oblikovana, ročno brušena in naoljena, posajena v gnezdo kartona, sicer pa okronana z Napoleonovim časom in ponosna na Logatec, kakor je Logatec name.«

A ker je vsega lepega enkrat konec, je na voljo tudi samo še nekaj teh protokolarnih daril. V sodelovanju z Arboretumom Volčjim potokom je Občina Logatec ohranila nekaj krajših kosov lesa lip, iz katerih se bo, v primeru primernosti lesa, izdelalo prav posebne turistične spominke, ki bodo veljali za protokolarna darila. Pri nastanku le-teh pa lahko sodelujete vsi zainteresirani. Vabimo vas k sodelovanju na javnem natečaju za izbor najboljših turističnih spominkov Občine Logatec.

 

Občina Logatec razpisuje javni natečaj za izbor najboljših turističnih spominkov Občine Logatec

1. Na natečaj se lahko prijavijo tako fizične, kot tudi pravne osebe in sicer s spominki, ki prepoznavno in izvirno predstavljajo kulturno, naravno, etnološko, zgodovinsko ali geografsko podobo občine Logatec in jih je možno izdelati v poljubnih količinah za prodajo ter še niso v prodaji doma ali v tujini.
Embalaža izdelka je sestavni del spominka in ga bo komisija prav tako ocenjevala.

2. Ostali pogoji za sodelovanje na razpisu:
– Vsi izdelki morajo biti z udeležbo na tem natečaju javno predstavljeni prvič in ne smejo biti v prodaji.
– Za vsak izdelek mora avtor navesti, kdo ga bo izdeloval in ceno izdelave ter končnega izdelka.
Posredovanje izdelkov za sodelovanje na natečaju na bo primerno (škatla, kuverta) in s podatki avtorja:
– ime in priimek
– naslov
– telefonska številka
– elektronski naslov
– ime izdelka (ki ga poimenujete sami)
– opisna predstavitev izdelka v nekaj stavkih
– cena za kos naj ne presega 20,00 €.

3. Prispele predloge bo ocenila petčlanska komisija in bo izbrala pet najboljših spominkov, ki bodo osvojili naziv »turistični spominek Občine Logatec«.
Rezultati bodo objavljeni na spletni strani Občine Logatec, www.logatec.si, avtorji izbranih turističnih spominkov pa bodo o izboru obveščeni tudi osebno.

4. Komisija bo ocenjevala:
– likovno-estetsko vrednost,
– dediščinsko vrednost,
– identitetno in razpoznavno vrednost,
– turistično-promocijsko vrednost,
– izvirnost spominka,
– uporabnost in dekorativnost,
– možnosti produkcije in trženja spominka,
– cenovno dostopnost spominka.

5. Občina Logatec bo odkupila največ 5 izbranih del, po ceni 200 EUR/turistični spominek. Občina Logatec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega turističnega spominka.

6. Nagrajeni spominki in ostali predlogi bodo razstavljeni v prostorih Upravnega centra Logatec. Spominki, ki bodo razstavljeni, ostanejo v arhivu Občine Logatec.

7. Spominke za natečaj bomo sprejemali najkasneje do 25. 5. 2016 do 17. ure v poslovnem času sprejemne pisarne Občine Logatec ali priporočeno po pošti vključno z datumom 25. 5. 2016. Občina Logatec ne odgovarja za morebitne poškodbe nastale med transportom.

8. Naslov in način pošiljanja oz. dostave: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Prijave morajo biti oddane v zaprtih škatlah ali kuvertah z oznako: »Natečaj Turistični spominek občine Logatec – ne odpiraj.«

9. Javni natečaj za izbiro spominka je objavljen tudi na spletnih straneh Občine Logatec; logatec.si.

10. Vsakemu vzorcu mora biti priložena kuverta s podatki:
– ime, priimek, naslov in telefonska številka avtorja, elektronski naslov
– kratek opis ideje za spominek in ime izdelka,
– 3 fotografije spominka,
– izjava, da je spominek prvič predstavljen in da še ni nikjer v prodaji,
– izjava o avtorstvu spominka,
– okvirna cena spominka.

Obrazci prijavnice, podatkov o spominki in izjave o avtorstvu

11. Avtorske pravice:
Z oddajo in potrditvijo prijave vsi udeleženci sprejemajo ta pravila javnega natečaja. Udeleženec mora biti lastnik prijavljenih del. Z oddajo prijave avtor izbranega spominka in priloženih fotografij soglaša in potrjuje, da lahko organizator razpisa uporabi njegova dela za promocijo razpisa in namen razpisa. Avtorji izbranih turističnih spominkov bodo s pogodbo na Občino Logatec prenesli vse materialne avtorske pravice na izbranih delih in priloženih fotografijah, teritorialno in časovno neomejeno. Vsi avtorji bodo v primeru objave navedeni pod fotografijami. Avtor si mora v primeru upodabljanja oseb na izdelkih ali fotografijah sam predhodno priskrbeti pisno soglasje za javno objavo teh oseb na fotografijah. Avtor oddanega izdelka in priloženih fotografij sam odgovarja za vsebino na fotografijah in izdelkih.

Berto Menard
Župana občine Logatec