OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15193
Ime enote:  Novi Svet – Domačija Cajnar 
  

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, hiša, toplar
Tekstualni opis enote: V breg zidana nadstropna hiša notranjskega peterostranega tlorisa s kamnitim portalom z letnico 1874. V delu nadstropja, nad vhodom, je leseni gank. Streha strma opečna dvokapnica brez čopov. Leseni toplar.
Datacija enote: tretja četrtina 19. stol., 1874
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: NOVI SVET
Občina: LOGATEC
Lokacija: Novi Svet 2. Domačija – planinski dom leži na samem v Dolenjem Novem Svetu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013