Na podlagi potreb, ki so jih podali delodajalci v ljubljanski regiji do konca meseca junija 2012, je regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije (rra lur), 11. Septembra 2012, objavila javni razpis štipendij enotnih regijskih štipendijskih shem (ršs ljubljanske urbane regije) za šolsko/študijsko leto 2012/2013.

V okviru regijske štipendijske sheme se podeljujejo kadrovske štipendije, ki so sofinancirane s strani delodajalcev s sedežem v eni izmed 26 občin osrednjeslovenske regije. V letošnjem letu 27 delodajalcev ponuja priložnost za 50 štipendij v različnih izobraževalnih programih. Seznam aktualnih razpisanih štipendij je objavljen na spletni strani rra lur (www.rralur.si), kjer je dostopen tudi obrazec vloge za prijavo.

K oddaji vlog so vabljeni dijaki in študenti, ki ne prejemajo drugih štipendij, niso zaposleni in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb. Po vključitvi v štipendijsko shemo je štipendist s pogodbo zavezan dokončati izobraževalni program, za katerega bo dobil štipendijo in se zaposliti pri delodajalcu za obdobje prejemanja štipendije.

Osnovna višina štipendije znaša 15% minimalne plače v rs za dijake ter 28% minimalne plače v rs za študente. Štipendistom pripada k osnovni štipendiji tudi dodatek za uspeh in dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča. Povprečna štipendija v letu 2011/12 je znašala 258 eur, višina najvišje podeljene štipendije za dijake je bila 280 eur, za študente pa skoraj 450 eur.

Prijave z dokazili morajo kandidati poslati na naslov: rra lur, tehnološki park 19, 1000 ljubljana.

Rok za oddajo vlog je 11. oktober 2012.

Dodatna pojasnila glede razpisa štipendij RŠS:

Meta Koprivšek Tomažič in mag. Matija Ukmar
Tel: (01) 306 19 05
E-pošta: meta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si, matija.ukmar@ljubljana.si

Projekt regijska štipendijska shema delno financira evropska unija iz evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 1. Razvojne prioritete: »spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; prednostne usmeritve »štipendijske sheme«.