Ostanek jamskega rova med dvema udornima vrtačama. Pojav je zanimiv za razumevanje kraških pojavov, čeprav je skromen po dimenzijah.

Lokacija:  500 m severno od Laz (ob cesti Logatec – Laze)